strazjed17NOWY TARG. Gdy ich koledzy z profili wojskowo-policyjnych odbywali ćwiczenia w jednostce patronackiej - 5. Batalionie Dowodzenia pod Krakowem – kadeci z profilu pożarniczego kilka godzin spędzili w obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Ludźmierskiej.

Poznawali tam wyposażenie, uczyli się rozkładać i składać linię ssawną oraz linki asekuracyjne używane przy wchodzeniu do silnie zadymionych obiektów, także lokować te elementy w odpowiednim miejscu wozu pożarniczego.

Mieli okazję zaznajomić się z różnymi rodzajami noszy używanych w ratowniczych akcjach, również noszami do działań w wodzie.

Kilkugodzinny pobyt w Jednostce pozwolił im też obserwować codzienną pracę strażaków.

Przyszli strażacy - na zajęciach w JRG

Fot. z archiwum Szkoły