konkurs Kresy 2020NOWY TARG. Czwórka kadetów z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu - Julia Komperda, Marcin Jandura, Filip Kiszczyński i Marcin Owsiak - przygotowała film o obronie Grodna we wrześniu 1939 roku, przeprowadzając w tym celu wywiad z Panem Jerzym Kruzensternem. Ich bohater, wówczas jako harcerz, brał udział w obronie tego miasta. Tym dziełem uczniowie klas mundurowych Prywatnego LO dla Młodzieży w Nowym Targu zasłużyli sobie na miejsce w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. 

Kolejną edycję historycznych zmagań, w roku szkolnym 2019/2020, organizował Instytut Pamięci Narodowej, dążąc do spopularyzowania wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Najważniejsze aspekty tego projektu to uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą dzisiejszą wschodnią granicą i kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Najistotniejszym elementem historycznego przedsięwzięcia był natomiast konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Podczas spotkania ze swoim bohaterem kadeci mogli poznać niezwykle ciekawą historię rodu Kruzensternów oraz dowiedzieć się od uczestnika obrony, jak wyglądała walka w mieście z przeważającymi siłami Armii Czerwonej, która 17. września 1939 roku zaatakowała Polskę.

Opiekunem merytorycznym kadetów z ramienia szkoły był mjr Krzysztof Tekiel.

Dla laureatów przewidziana była nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2020 r., jednak pandemia zniweczyła te plany. Kadeci otrzymają bardzo wartościowe wydawnictwa i dyplomy.

Link do nagrodzonego filmu kadetów:

https://www.youtube.com/watch?v=FrjPFMAKtjc

Fot. z archiwum Szkoły