bandzioryNEW JERSEY. Muzyka w wykonaniu "Bandziorów" z Chicago, śpiew i góralskie tańce, a wieczorem dyskoteka - to niektóre atrakcje "Góralskiego pikniku", który odbędzie się 19 sierpnia w Clark wstanie New Jersey. Część dochodu z imprezy zostanie przeznaczona dla dzieci z ośrodków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nowym Targu (CHATKA) i w Jabłonce Orawskiej (BARKA).

- Jesteśmy rozproszeni po stanach Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania i Connecticut, ale chcemy urządzić ten piknik na wzór słynnych chicagowskich. Dlatego mamy nadzieję, że przyjedzie dużo gości z okolic - mówi Aneta Pieróg Sudoł, sekretarz koła nr 6 Stowarzyszenia Podhalan im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w stanie New Jersey, które organizuje zabawę. – Piknik ma góralski charakter, ale jest otwarty dla wszystkich, dlatego promowaliśmy go nie tylko w polonijnym, ale i w amerykańskim środowisku. Zabawa będzie się odbywać na terenie Deutcher Club, także mamy nadzieję, że odwiedzi nas również społeczność niemiecka - dodaje.
Piknik rozpocznie się uroczystą mszą polową o godzinie 1 po południu. Wśród atrakcji dalszej części dnia przewidziano m.in. zabawy i niespodzianki dla dzieci, loterię fantową, smakołyki polskiej kuchni, sprzedaż góralskiego rękodzieła i pamiątek.
W tym roku zabawa po raz pierwszy organizowana jest pod nowym zarządem koła, który został wybrany w październiku minionego roku. Tworzą go: Małgorzata Stopka (prezes), Janina Łapczyńska (wiceprezes), Andrzej Cudzich (wiceprezes),Tomasz Bodyziak (skarbnik), Aneta Pieróg-Sudoł (sekretarz), Stanley Trojaniak (dyrektor), Anna Zalińska (dyrektor w Chicago), Piotr Bryjak (przewodniczący do spraw kultury), Joanna Klich (przewodnicząca komitetu organizacyjnego), Adam Bodyziak (chorąży),Wiesław Chrobak (chorąży), Rafał Galuś (chorąży), ks. Stanisław Leśniowski (kapelan), ks. Andrzej Puchalski (zastępca kapelana).
Stowarzyszenie Podhalan w New Jersey - Koło nr. 6 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest częścią Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Istnieje od 1929 roku. Jego głównym celem jest pielęgnowanie ideałów przywiezionych do Stanów Zjednoczonych przez pierwszych Podhalan, krzewienie kultury polskiej oraz pomoc potrzebującym w Polsce.