1 GREAT MEADOWS, NJ. Pod hasłem „Kościół naszym domem", z parafii św. Piotra i Pawła w Great Meadows, w stanie New Jersey, ruszyła jubileuszowa XXV Piesza Pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, w stanie Pensylwania.

Pielgrzymi rozpoczęli swoje czterodniowe pielgrzymowanie we czwartek, 9 sierpnia o godz. 6:00 nad ranem, a zakończą je w niedzielę, 12 sierpnia uroczystą Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej o godzinie 14:00 po południu. Pielgrzymka z kościoła w Great Meadows, jak podkreślają organizatorzy to: czterodniowe rekolekcje w drodze, przeżywane w duchu modlitwy, wzajemnego szacunku, życzliwości, braterskiej pomocy i dyscypliny. Podobnie jak w poprzednich latach, pielgrzymka została podzielona na trzy grupy. Pierwszą grupę (polskojęzyczną) prowadzą księża Salwatorianie z kościoła w Great Meadows, NJ. Grupę drugą (również polskojęzyczną) prowadzą ojcowie Paulini z Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA. Natomiast trzecią grupę (anglojęzyczną) prowadzą ojcowie Franciszkanie z Newark, NJ oraz z Bronx, NY.2 Dodatkowo utworzono grupę czwartą, którą tworzą wszyscy, którzy pracują w obsłudze czyli: w kuchni, w służbie transportowej, porządkowej, sanitarnej, liturgicznej, medycznej, technicznej, kwatermistrzowskiej i informacyjnej. Piątą, zwaną grupą uczestnictwa duchowego stanowią wszyscy, którzy z różnych 3powodów nie mogą fizycznie w niej uczestniczyć ale łączą się duchowo z jej uczestnikami porzez modlitwę lub udział we Mszy św.