rodzinnie przy stole 640x480NEW JERSEY. Polonusi bawili się na pikniku. Były rozmowy, tańce odbył się również konkurs na Ceprów Roku.

Na drugim zdjęciu Roztańczony wiceprezes Koła nr 6. Stowarzyszenia Podhalan w New Jersey Andrzej Cudzich z żoną Magdą

Na zdjęciu trzecim uczestnicy konkursu na Ceprów Roku. Zwycięzcami zostali Janusz Szlechta (drugi z lewej) i Julia Komperda (druga z prawej).

Fot. Janusz Szlechta

tancza Magda Cudzich i Andrzej Cudzich 640x480

uczestnicy konkursu na Cepra Roku 640x480