22ORAWA. Dobiega końca budowa po słowackiej stronie Oravskiej Cesty, prowadzącej z Jabłonki do Bobrowa poprzez Winiarczykówkę. Droga ta – co istotne - jest jednak nie tylko strategiczna dla obu części Orawy, ale i dla południowo – zachodniej Polski.

Starosta Bobrowa poinformował mnie, że droga po słowackiej stronie jest już prawie gotowa i planuje zrobić jej otwarcie przy udziale naszych władz, także wojewódzkich – wyjaśniał dziś Antoni Karlak, wójt gminy Jabłonka.145711Orawska droga to nowy szlak turystyczny o ogromnym znaczeniu zarówno dla strony polskiej, jak i słowackiej. Biegnie ona nieco z boku w stosunku do głównego międzynarodowego szlaku, przy którym znajduje się dawne przejście graniczne w Chyżnem. Co istotne znacznie skraca ona drogę ze Śląska wiodąc przez Żywiec do Zakopanego. – Ta droga daje nam ogromną szansę na rozwój naszego terenu, zarówno pod względem turystycznym, jak i infrastruktury. Znacznie skraca też drogę pod Tatry ze Śląska. Prowadzi ona bezpośrednio na Orawę z ominięciem zakopianki i Krakowa – podkreśla wójt Antoni Karlak. Z kolei sekretarz Andrzej Woszczek dodaje, że podróż ze Śląska do Jabłonki dzięki nowej drodze jest co najmniej o 15 minut szybsza – Jedzie się nią rzeczywiście szybciej, nie na w niej dziur – podkreśla Ryszard Remiszewski z Gliwic.

Na Słowacji orawska cesta dla turystów otwiera z kolei zupełnie nowe i nieznane w Polsce tereny Orawy.18Modernizacja starego, nieco zaniedbanego traktu ruszyła już blisko 3 lata temu. W jej ramach wyremontowano mosty, poprawiono mocno zniszczona nawierzchnie drogi, przebudowano też dawno już nieistniejące przejście graniczne w Winiarczykówce. Po stronie słowackiej zrekonstruowano nawierzchnię od miejscowości Zubrochlawa aż do granicy państwa. Koszty inwestycji w znaczniej części pokryto z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013 r. Dotacja wyniosła ponad 4 mln euro. Była ona efektem dobrej współpracy pomiędzy partnerskimi miastami Kraków – Żilina i Jabłonka – Trstena.

Zabiegi o modernizację drogi trwały już od 2008 roku. Natomiast we wrześniu 2009 roku w Jabłonce doszło do podpisania deklaracji o współpracy przy projekcie „Orawskiej Drogi" przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Przewodniczącego Żilińskiego Samorządowego Kraju Juraja Blanara.20Warto podkreślić, że choć projekt „Orawska droga" współfinansowany przez UE jest realizowany przez województwo Małopolskie, Zyliński Kraj Samorządowy i gminę Bobrow, to jednak głównym inicjatorem modernizacji był wójt Antoni Karlak, 21który zauważył potrzebę stworzenia komfortowej sieci komunikacyjnej w pasie przygranicznym. To on wiele razy mówił o wyeliminowaniu wąskiego gardła w przygranicznej sieci komunikacyjnej o ponadregionalnym znaczeniu. - Modernizacja tej drogi umożliwi jeszcze większą integrację społeczno-kulturową pomiędzy mieszkańcami miejscowości przygranicznych na Orawie, przyciągnie inwestorów i turystów, będzie motorem napędowym regionu po obu stronach granicy - podkreśla sekretarz Andrzej Woszczek.