Pod patronatem medialnym Podhale Region. MAJÓWKA W GORCACH. Preludium Festiwalu to wydarzenie podsumowujące rok działalności Kampanii Społecznej NIE RZUCIM ZIEMI. Rozpocznie się już o godzinie 13, a potrwa do późnego wieczora. Wszyscy ci którzy się na niej pojawią nie pożałują. Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty prograKampania Nie Rzucim Ziemi Kopiowaniem, nie tylko artystyczny, ale poglądowy dotyczący Polskiej Ziemi i jej sprzedaży cudzoziemcom. Pojawią się też osoby w pierwszych stron gazet. Przyjść więc warto.

Wojciech Jachymiak, reżyser i główny inicjator Kampanii NIE RZUCIM ZIEMI, w ramach której realizowana jest „Majówka w Gorcach” podkreśla, że przez miniony rok udało się zbudować pomost między miastem, a wsią: peryferiami, a centrum roProgram Majówka w Gorcach page 001 KopiowaniePlakat Majówka w Gorcach.png Kopiowanie Kopiowanie Kopiowanie Kopiowaniedzaj wspólnoty. - Tę relację będziemy wzmacniać, poprzez zadzierzgnięcie następnych więzów fizycznych Odezwa na koszulce Wł. Orkan 2 KopiowanieOdezwa na koszulce Wł. Orkan KopiowanieOdezwa na koszulce Wł. Orkan 3 KopiowanieOdznaka Kopiowaniei duchowych, bez których nie można zbudować bezpiecznego państwa.

- 1 maja 2016 kończy się moratorium na wykup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Majówka w Gorcach zbiega się z tą datą. Głównym punktem programu będzie debata poświęcona ochronie polskiej ziemi po 1 maja 2016 r, gdyż wydarzenie to otwiera nowy etap, w którym polska ziemia będzie wymagała większej ochrony, niż dotychczas – wyjaśnia Wojciech Jachymiak, reżyser, dziennikarz i pomysłodawca Kampanii sprzed roku i jej kontynuacji w tym.

Udział w debacie o polskiej ziemi wezmą: europoseł Janusz Wojciechowski, dyrektor ANR z Rzeszowa Jerzy Borcz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jana Kosiorowski, przedstawiciel Solidarność RI Andrzej Śniegula.

- Zachowanie ziemi rolnej i leśnej w polskich rękach gwarantuje nam bezpieczeństwo kulturowe, tożsamościowe, żywnościowe, ekonomiczne i terytorialne. Pragniemy, by jak największa liczba Polaków była tego świadoma. Na Majówce przedstawimy tę prawdę w wielu wydarzeniach artystycznych, promujących i wzmacniających znaczenie polskiej ziemi – podkreśla Wojciech Jachymiak.

Wyjaśnia on, że partnerem tegorocznej Majówki jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. - Lasy Państwowe sprawują opiekę nad 1/4 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podobnie, jak ziemia rolna, wymagają szczególnej ochrony. Zachowanie lasów, jako dobra narodowego, leży w interesie wszystkich Polaków. Podczas Majówki planujemy szereg wydarzeń akcentujących rolę Lasów Państwowych i racjonalnej gospodarki leśnej. Odbędą się więc koncerty, spektakle, pokazy sygnalistyki myśliwskiej, panele dyskusyjne, warsztaty plastyczne, a na zakończenie - biesiada przy watrze.

Majówka ruszy o godzinie 13. To wówczas będzie początek warsztatów plastycznych dla dzieci, które będą nawiązywały tematycznie do przypadającego, w tym dniu Święta Flagi.

- Pod kierunkiem prowadzących z Fundacji Budzenie Pasji wykonamy piękne sztandary i flagi. Następnie będzie uroczysta Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, również tych wykonanych przez dzieci.

Po Mszy świętej rozpocznie się transmisja na żywo. - Podsumujemy wówczas roczną aktywność Kampanii NIE RZUCIM ZIEMI oraz przyznamy pierwszą odznakę NIE RZUCIM ZIEMI za szczególne zasługi w obronie polskiej ziemi. Pomiędzy kolejnymi koncertami muzycznymi następować będą prezentacje różnych grup rekonstrukcji historycznych, począwszy od rycerzy (nawiązujących do 1050 rocznicy Chrztu Polski), przez Powstańców Styczniowych (uosabiających walkę chłopów o polską ziemię), aż po Żołnierzy Wyklętych – tłumaczy Wojciech Jachymiak.

Ważnym punktem programu będzie koncert Joachima Mencla. To on symbolicznie przedstawi ideę festiwalu PERYFERIE-CENTRUM. Sam koncert będzie bajeczny. Jak zapewniają organizatorzy fortepian będzie wrośnięty w gorczańska polanę, z którego wypłynie muzyka Chopina, skondensowana polskość, brzmiąca w każdym dźwięku, zakorzenionym w polskiej ziemi. - Fortepian, na którym Artysta będzie grał utwory Chopina, zostanie usytuowany na górskiej polanie, by podkreślić pochodzenie pojęcia „kultura” właśnie od kultywowania, czyli uprawiania ziemi – wyjaśnia pomysł reżyser.

Warto zaznaczyć, że nie będzie to jedyny koncert na Majówce. - Wystąpi także Józef Skrzek, którego twórczość również uosabia Ojcowiznę. Legendarny polski muzyk Józef Skrzek zagra dla nas po zapadnięciu zmierzchu. Zaprezentuje utwory z płyty „Pokój Saren piano”. Rodzimą atmosferę Majówki wzmocni muzyka góralska Andrzeja Kalaty oraz biesiada przy ogniu i pieczonym baranie.

Wojciech Jachymiak dodaje, że na Majówce będą również dwie premiery utworów Kampanii Nie Rzucim Ziemi: teledysku „Ojcowie” do muzyki Andrzeja Dziubka oraz utworu „Ojcze nasz” skomponowanego przez Marcina Stawickiego z aranżacją Marcina Pospieszalskiego.

- Wydarzenie uświetnią pokazy muzyki i sygnalistyki myśliwskiej. Jeśli chodzi o stronę plastyczną, w ciągu dnia odbędą się warsztaty z komiksu patriotycznego pod kierunkiem Jakuba Kijuca. Na koniec widzowie zobaczą na żywo spektakl teatralny „ Wesołe Miasteczko” w reż. Szymona Budzyka z Teatru Odwróconego w Krakowie. Zespół Teatru Odwróconego z Krakowa zaprezentuje spektakl pt. „Wesołe miasteczko” w reż. Szymona Budzyka – wyjaśnia Wojciech Jachymiak. I podkreśla, że będzie to SPEKTAKL O HISTORII, KTÓRA SIĘ RYMUJE, JAK DOBRY RAP!
 - Na podstawie "Róży" oraz "Nokturn" Stefana Żeromskiego:
„Wygrzebiemy z tej gleby, tej ziemi ojczystej co się da, by choć trochę oczyścić siebie i was, by znaleźć klucz do prawdy, klucz głęboko zakopany i zagubiony”.

Zapraszamy wszystkich chętnych, by uczestniczyć w patriotycznej Majówce w górach, której ideą przewodnią jest wzmacnianie więzi naszych Rodaków z ziemią ojczystą. Będzie to plenerowe wydarzenie artystyczne, łączące wykonywaną na żywo muzykę klasyczną, prezentacje militarne i myśliwskie oraz warsztaty plastyczne.

Całe wydarzenie będzie na żywo transmitowane w Internecie.

Skąd pomysł na to wydarzenie? Otóż, jak wyjaśnia Wojciech Jachymiak jest to odpowiedź na potrzebę odbudowania więzi społecznych w Polsce, odradzającej się po dziesięcioleciach komunistycznego zniewolenia umysłów. - Bez nowych propozycji, nowego otwarcia zwłaszcza w dziedzinie kultury, bądź na styku kultury i innych sektorów, nie będzie możliwe utrwalanie dobrych zmian w Polsce - podkreśla.

To dlatego - jego zdaniem - Majówka będzie swoistym preludium, zapowiedzią i prezentacją idei nowego festiwalu PERYFERIE-CENTRUM, którego jednym z celów jest właśnie owa odbudowa wspólnoty Polaków wokół obrony polskiej ziemi.

- Myśl przewodnią naszego festiwalu najtrafniej oddaje twórczość Fryderyka Chopina: tak jak największy polski kompozytor wyniósł muzykę „peryferii” na salony światowe tak i my pragniemy na nowo odkryć potencjał, który drzemie w polskiej wsi.

- Festiwal PERYFERIE CENTRUM to odpowiedź na potrzebę budowania wspólnoty Polaków, opartej na obronie ziemi, jako wartości fundamentalnej dla każdego narodu i jego suwerenności i niepodległości – podkreśla Wojciech Jachymiak. Wyjaśnia, że organizatorzy chcą to realizować w 3 obszarach, takich, jak: ochrona środowiska, rolnictwo i kultura.

- Historia narodu polskiego to ciągła obrona polskiej ziemi. Festiwal będzie miejscem promowania polskiej historii, poznawania naszych narodowych bohaterów. „Polski duch wolności”, który płynie w naszej krwi w naszym język, naszej wierze, naszej ziemi, domaga dzisiaj obrony wszystkich tych wartości tak hojnie okupionych krwią naszych ojców.

Organizatorzy podkreślają, że poprzez powołanie nowego festiwalu pragną odpowiedzieć na potrzebę nowego otwarcia w Polsce. - Silny naród to jego żywa kultura. Festiwal Peryferie Centrum to wielopoziomowe zderzenie dwóch biegunów, które tworzą opowieść o człowieku, Polsce, świecie. Zderzanie tego co nowoczesne z tym co tradycyjne, tego co materialne z tym co duchowe. Poprzez budowanie wspólnoty opartej na naszej ziemi pragniemy wytworzyć zjawiskowy festiwal ukazujący w pigułce to co trwale buduje dobro. Festiwal będzie spotkaniem dla twórców, naukowców, filozofów, nauczycieli, badaczy, kulturoznawców, biznesmenów i polityków.

Festiwal ów , jak zakłada plan, odbywałby się dwa razy w roku wiosną. Na peryferiach i jesienią w Centrum. Wiosenny wpisywałby się w czas rozpoczęcia sezonu rolniczego i pasterskiego, a jesienny w czas zakończenia tego sezonu. Jak podkreślają bowiem organizatorzy wieś może istnieć bez miasta, miasto bez wsi - nigdy.

- Festiwal będzie mocnym głosem wspierania polityki odbudowy rodzinnych gospodarstw będących podstawą bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska, tożsamości, tradycji, kultury i obrony terytorialnej - wyjaśnia reżyser.Festiwal PERYFERIE- CENTRUM jest głosem w dzisiejszym świecie, w którym dramatycznie została zakłócona równowaga. Człowiek z dnia na dzień traci swoje korzenie. Z jednej strony jest to jego decyzja, z drugiej jest poddany niszczącym mechanizmom globalizującego się świata.

Dodaje on też, żeOd wielu lat obserwujemy powrót ludzi na wieś gdy naturalnymi warunkami dla człowieka jest przyroda, a nie aglomeracja miejska. Podstawową i najpierwotniejszą formą aktywności człowieka jest praca na roli, uprawa ziemi. Okupiona jest ona ogromnym trudem, co wyrabia w człowieku szlachetne cechy i szacunek do wszechmocnej natury i Stwórcy wszystkiego co rodzi się i żyje.

Wieżowce zasłaniają horyzontalną przestrzeń. Szum miasta zagłusza naturę człowieka, który poddany miejskim dźwiękom, z czasem traci pierwotną intuicję i nie potrafi prawidłowo diagnozować podstawowych prawd świata. Łatwiej wpada w egoizm, a nie w relacje wspólnotowe.

Celem festiwalu Peryferie - Centrum będzie odbudowa wspólnoty Polaków wokół obrony polskiej ziemi. Relacja człowieka z życiodajna ziemią pozwala lepiej zrozumieć otaczający świat w którym wspólnota jest kluczem jedności, bezpieczeństwa, rozwoju i spokoju społecznego.

Forma festiwalu to szereg wydarzeń artystycznych, patriotycznych, historycznych, edukacyjnych, paneli dyskusyjnych, rekonstrukcji historycznych, spektakli, pokazów filmowych, koncertów, targów żywności, wystaw, konkursów, debat z udziałem przedstawicieli peryferii i centrum.

Jednym z pomysłów na promowanie idei Peryferie -centrum będzie blok Peryferie Chopinowskie. Poprzez chopinowskie-widowiska muzyczne odgrywane w krajobrazie polskiej wsi będziemy na nowo odkrywać to co mamy najpiękniejszego. To właśnie twórczość Chopina w pełni oddaje potencjał jaki drzemie w peryferiach. Bogactwo kultury polskiej wsi wyniósł na światowe salony.

Tutaj relacja z ubiegłorocznej Majówki

Tutaj pisaliśmy o idei i narodzinach Kampanii Nie rzucim ziemi

 Tutaj pisaliśmy o walce i protestach Kampanii

Tutaj pisaliśmy o kolejnych akcjach obrony polskiej ziemi

Tutaj pisaliśmy o powstającym filmie, teledysku i odznace

A tu o debacie przedwyborczej o polskiej ziemi zorganizowanej przez Kampanię

PROGRAM na 2 maja:

13.00 Całodzienne warsztaty dla dzieci wykonywanie sztandarów i 7ag
15.00 Msza św.
16.00 Podsumowanie Kampanii Nie Rzucim Ziemi
16.20 Warsztat jubilerski Tomasza Bielawki – idea odznaki NIE RZUCIM ZIEMI
16.30 Prezentacja grup rekonstrukcji historycznych: rycerze, powstańcy styczniowi, żołnierze wyklęci
16.45 Komiks patriotyczny Jakuba Kijuca- warsztaty
17.00 Pokaz muzyki i sygnalistyki myCliwskiej
16.30 Trio Joachima Mencla
18.00 Dyskusja ekspercka wokół obrony polskiej ziemi z udziałem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko i europosła Janusza Wojciechowskiego
19.00 Przyznanie odznaki NIE RZUCIM ZIEMI
19.15 Powołanie Festiwalu Peryferie-Centrum
19.30 Koncert Chopinowski w wykonaniu Joachima Mencla
20.15 Koncert Józefa Skrzeka „Pokój Saren piano”
20.45 Premierowe wykonanie utworu “Ojcze nasz “
21.00 Spektakl Teatru Odwróconego z Krakowa “ Wesołe Miasteczko”
22.00 Biesiada przy ognisku z Kapelą Góralską
Organizatorami są: Uniwersytet Człowieka Ognik,
Kampania Nie Rzucim Ziemi i Fundacja Budzenie Pasji.

PATRONAT Honorowy: prof. Andrzej Nowak, Minister Środowiska Jan Szyszko i Europoseł Janusz Wojciechowski.

PARTNER: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.