PODHALE. Profesor Andrzej Nowak otrzymał honorową Nowak z dyplomem Kopiowanieodznakę „Nie Rzucim Ziemi” za szczególne zasługi dla obrony polskiej ziemi w ramach Kampanii społecznej „Nie Rzucim Ziemi”, która powstała w Nowym Targu – stolicy Podhala z inicjatywy reżysera Wojciecha Jachymiaka, nowotarżanina.

W uzasadnieniu podkreślono, że to pan profesor już od lat słowem i piórem, umacnia w nas Polakach poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego, dumy z polskiej historii i dokonań. Zauważono też, że wykłady profesora budzą świadomość Polaków zadyplom KopiowanieDyplom Nowak KopiowanierównoOdznaka przed Uniwersytetetm KopiowanieOdznaka Nowak KopiowanieNowak stopklatka Kopiowanie w kraju, jak i poza granicami. Natomiast wyzwania, przed którymi stoi dziś nasza Ojczyzna wymagają przewodnictwa, takich jak on „Pasterzy”.

Przypomnijmy ponad rok temu powstała Kampania „Nie Rzucim Ziemi”. Jeje celem była obrona polskiej ziemi przed planowaną, niekontrolowaną sprzedażą, która miała wejść w życie od 1 maja tego roku. Przez rok walczono, choć było trudno. Ten rok był jednak niezwykle ważny dla Polski. Starania zapaleńców z Nowego Targu docenił sam pan Profesor, Andrzej Nowak, patron Kampanii Nie Rzucim Ziemi.

- Podwójne zwycięstwo nie dało rzecz jasna całej władzy w Polsce Prawu i Sprawiedliwości, zwolennikom polskiej suwerenności, bo ogromną dozę władzy w Polsce mają ci, którzy sprawują ją na innych, niż polityczna zasadzie. To jest władza mediów, to jest władza banków, to jest władza ekspozytur zagranicznych: fundacji, instytucji. To jest wreszcie władza nad Polską instytucji unijnych. Razem tworzy to oczywiście sytuacje pewnego napięcia. Pewnego dalszego ciągu można tak powiedzieć walki o polską suwerenność – mówił profesor.

Podkreślił, że nie jest tak, że możemy powiedzieć: nastąpił przełom, już możemy uznać, że wygraliśmy, rozchodzimy się do domów, państwo funkcjonuje tak jak sobie wymarzyliśmy. - Nie, tak oczywiście nie jest. Jeżeli mówię o przełomie to tylko w takim znaczeniu, że pojawiła się szansa na działanie państwa polskiego zgodnie z jego fundamentalnym sensem, aby służyło ono dobru wspólnemu, ażeby służyło obronie polskich interesów rozumianych najszerzej. Te polskie interesy ja w każdym razie rozumiem jako utrzymanie i rozbudowanie tego dziedzictwa, które przekazali nam przodkowie, tych 30 parę pokoleń od 966 roku i które chcielibyśmy przekazać dalej- naszym potomkom. Pod tym względem i symbolicznie i konkretnie ważny jest program 500+. To znaczy żebyśmy mieli komu przekazać. Żeby stanąć twarzą w twarz z tragedią demograficzną przed jaką Polska rzeczywiście stoi. Chodzi o to żeby Rząd Polski zmierzył się z tym wyzwaniem i wsparł po raz pierwszy w historii III RP te rodziny, które chcą mieć dzieci, które chca mieć więcej dzieci, bo bez dzieci nie będzie żadnego Narodu, bez dzieci nie będzie także Narodu Polskiego. Bez dzieci ta ziemia której Państwo tak pięknie ofiarnie bronicie będzie ziemia pustą. To jest jedna cześć przełomu.

Profesor zwrócił uwagę, że jest i druga część przełomu, a wiąże się ona ze zmianami wokół Polski. - Ta fala tzw. wychodźców, która wylała się na Europę postawiła nowy problem przed społeczeństwami całej Europy. To jest pytanie właśnie o to: czy gospodarz na ziemi którą od pokoleń jego rodzice, dziadowie, pradziadowie uprawiali ma prawo do obrony tej ziemi, do obrony jej tożsamości kulturowej, czy też powinien zrezygnować z tego prawa? Powiedzieć, że każdy jest tutaj gospodarzem, ktokolwiek przyjdzie zajmie te ziemię, nada jej zupełnie inny niż historia do tej pory sens kulturowy i mamy się z tym pogodzić. To jest wyzwanie przed którym stanęła Europa w obliczu nie zwykłej migracji zarobkowej, bo ta zawsze się zdarzała, migracje są częścią historii Europy, ale wobec masowego zjawiska napływu kultury silnej, bo islam jest kultura silną, nie słabą, bardzo silną. Jest to kultura, która jednoznacznie stawia sobie za cel podporządkowanie innych kultur, nie współżycie tylko podporządkowanie. Zamianę istniejącej dotąd na kontynencie europejskim przez 1000, 1500 lat, zależnie od części kontynentu europejskiego tradycje europejskiej kultury oparta na chrześcijaństwie i dziedzictwie Antyku, zastąpić to nowszą młodsza cywilizacją islamską założona przez Mahometa, oparta na innych wartościach na innym systemie znaków kulturowych. To wyzwanie paradoksalnie moim zdaniem dobrze służy nadziei na przełom właśnie, albowiem nie tylko w Polsce jakby rośnie świadomość tego czym jest dom, czym jest problem właśnie ziemi, która no jeśli zostanie nam zabrana, bo my jej nie umiemy uprawiać, nie umiemy jej bronić, nie umiemy jej traktować z należytym szacunkiem, to oprócz tego, że my uświadamiamy sobie ten problem, zaczynają go sobie także uświadamiać społeczeństwa Europy zachodniej i widać coraz większy dramatyczny rozziew między elitami rządzącymi Unia Europejska i niektórymi państwami zachodniej Europy, a nie Polska czy Węgrami, ale społeczeństwami Niemiec, Francji, które nie chcą dyktatu ideologii politycznej poprawności, ideologii opartej na świadomym dążeniu do zniszczenia dziedzictwa europejskiego. To myślę stwarza perspektywę z jednej strony niebezpieczną, no bo każda taka zmiana być może zagrożona nawet gwałtownością przez problem owego masowego napływu może być niebezpieczne, ale jednocześnie może to być zmiana na lepsze- przebudzenie jakiejś świadomości właśnie w skalicałej Europy: Czym jest dom? Czym jest ziemia?

Tutaj link do filmu.

 Tu pisaliśmy o 1 rocznicy powstania Kampanii i Majówce w Gorcach

Tutaj pisaliśmy o powstaniu odznaki, filmu i teledysku Kampanii

Tutaj pisaliśmy o trwaniu akcji obrony polskiej ziemi. Pod tym tekstem linki do tekstów z narodzin akcji:)