Kilka dni temu odszedł za Niebieską Grań Józef Krzeptowski-Jasinek (miał (85 lat), praprawnuk słynnegoKrzeptowski Jasinek Józef czb wynik Sabały. Tak jak Henryk Sienkiewicz przeniósł Jana Krzeptowskiego-Sabałę do literatury pięknej, tak potomek Sabały przenosił na karty kolejnych tomów cyklu „Genealogia Rodów Podhala” zacne postaci górali tatrzańskich. Oprócz tego pisywał o różnych sprawach Skalnej Ziemi. Dzielnie wspomagała go w tych opisach małżonka, Maria.

Józef Krzeptowski urodził się w 1931 roku w Kościelisku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszcKrzeptowski Jasinekzał do Liceum Księży Misjonarzy w Krakowie. Następnie podjął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i otrzymał tytuł inżyniera budownictwa lądowego. Po latach studiował również na Akademii Rolniczej w Krakowie.

W latach 1955-1985 pracował na stanowiskach kierowniczych, m. in w: Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych w Kielcach, Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Krakowie, Rejonie Dróg Publicznych w Wadowicach. Wykonał około 400 projektów dróg i mostów.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Budowlanym w Zakopanem.

Od młodości udzielał się społecznie i politycznie, należał, m. in. do: Rady Rewolucyjnej w Kościelisku (1956r.), NSZZ „Solidarność” w Krakowie (od 1980r.), Związku Podhalan w Północnej Ameryce - koło Biały Dunajec oraz koło Wierchy (członek honorowy).
Józef Krzeptowski był stypendystą ministra kultury RP (1984r.), Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1986r.) oraz słowackiego ministra kultury. Za swoją wieloletnią działalność na niwie kultury otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony działacz kultury”, złotą odznakę Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

Jego pasją przez całe życie była literatura, szczególnie regionu Podhala i Tatr oraz zagadnienia osadnictwa na Podtatrzu. Był autorem kilku publikacji książkowych i autorem około 200 artykułów, np.: Zakopane. Czterysta lat dziejów, autor rozdziału dotyczącego genealogii rodu Gąsieniców (Kraków 1991), oraz wspólnie z żoną: Niedoszły Juhas (Kościelisko 1991), Podhalanie w Chicago (Warszawa 1990), Genealogia Rodu Gąsieniców w Zakopanem (Kraków 1997), Genealogia Rodów Sołtysich na Podhalu (Kościelisko 1998), Genealogia Rodu Bachledów w Zakopanem (Kościelisko 2000), Genealogia Rodów Zakopiańskich i Olczyskich T.I i II (Zakopane 2006).

Pogrzeb tego zacnego górala odbędzie się 3 grudnia b.r. o godzinie 12.00 w Kościelisku.

Cześć Jego Pamięci. Requiescat in pace.

P.S. Miałem przyjemność wielokrotnie prowadzić z Nim pogawędki o literaturze regionalnej na posiadach w Zakopanem i zachowam Go z wdzięcznością w mojej pamięci.

Adam Kitkowski (na podst. Słownika Biograficznego „Podhalanie”,t.1)