PIENINY. Uroczystości rozłożone zostały na cały 2017 rok, a rozpoczęto skromnie od piSr 2erwszego w historii opłatka dla seniorów zorganizowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich z obu miejscowości – Sromowiec Wyżnych i Niżnych, który odbył się w święto Trzech Króli.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Sromowcach Wyżnych odprawionej przez ks. proboszcza Mieczysława Szlagę, w koncelebrze ks. Marka Kądzielawy proboszcza z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ze Sromowiec Niżnych.

Po mszy seniorzy spotkali się w dużej sali izby regionalnej, oglądnęli jasełka wystawione przez dzieci ze szkoły podstawowej w Sromowcach Wyżnych wyreżyserowane przez Bożenę Pierwołę.

Po występach przywitał wszystkich wójt gminy czorsztyńskiej Tadeusz Wach. Mówił o 700. rocznicy założenia Przekopu, osady która z czasem przeobraziła się w Sromowce Wyżne i Niżne. Podkreślił ważność tej wizerunkowej rocznicy dla obu miejscowości, a tym samym także dla całej gminy. Przypomniał kalendarz imprez, które odbędą się w ciągu całego roku.

Następnie Stanisław Górecki - współautor wydanej monografii „Sromowce Wyżne czyli Przekop osada przy drodze królewskiej” – przybliżył akt lokacji i omówił jego istotne zapisy.

Po historycznym wprowadzeniu księża proboszczowie pobłogosławili opłatki, którymi łamano się i składano sobie życzenia.

Uroczysty poczęstunek przygotowały gospodynie z obu kół, a podział prac był prosty, z Wyżnych ważyly, z Niżnych piekły. Na stole pojawiła się ryba, grule i surówka, a przy kawie, herbacie i grzańcu, także lampce szampana śpiewano kolędy i wspominano dawne czasy.

W spotkaniu oprócz wymienionych już osób udział wzięli: przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn – Stanisław Chmiel, zarazem wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, skarbnik tegoż Stowarzyszenia Jerzy Regiec, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury z Kluszkowiec – Janina Plewa, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych – Joanna Workowska, radni, sołtysi i Stanisława Krupa, która w tym dniu – można powiedzieć – była główną zarządzającą gospodynią, wśród seniorów zauważyłem jeszcze zacnych Adama Grywalskiego, Edwarda Gronia, czy Jana Kowalczyka.

Rocznicowy rok został zatem zainaugurowany, a co nas jeszcze czeka w jego ramach?
• otwarcie sezonu flisackiego,
• pielgrzymka mieszkańców do sanktuarium św. Kingi w Starym Sączu,
• konkurs wiedzy o Pieninach,
• konkurs ekologiczny „Jestem odpowiedzialny za stan środowiska”,
• odpust w Sromowcach Wyżnych,
• międzygimnazjalne warsztaty teatralne,
• Ortografiada – międzygimnazjalny konkurs ortograficzny,
• Festyn Rodzinny „Bądźmy ranem”,
• Festyn „Święto szkoły”,
• Festyn „Wieczór z folklorem”,
• Festyn „Lato pod Trzema Koronami”,
• XXII Konkurs Potraw i Nalewek Regionalnych, zarazem VII Międzynarodowy,
• odpust w Sromowcach Niżnych,
• 90.lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sromowcach Wyżnych,
• konferencja popularno-naukowa „Sromowce na przestrzeni wieków” oraz podsumowanie obchodów 700.lecia Sromowiec.

To będzie, a co już udało się przygotować, a nawet wykonać? Zawiązał się komitet organizacyjny obchodów, do którego weszli przedstawiciele organizacji działających na terenie wsi wraz z proboszczami obu parafii. Przy wjazdach do miejscowości ustawiono cztery oryginalne witacze zaprojektowane przez Stanisława Góreckiego, jego też dziełem jest rocznicowe logo, a na wiosnę zainstaluje się banery informujące o jubileuszu, powstał kalendarz. Z tej też okazji opracowano już rys historyczny dawnego Przekopu, czyli obecnych Sromowiec.

Mało? Miej Boże organizatorów w opiece!

Ryszard M. Remiszewski
Fot. Grzegorz Chmiel Tutaj zdjęcia