PODHALE. „Naturalnie o biznesie, czyli sztuka dokonywania zmian” to najnowsza książka autorstwa Awizaualizacja ksiazka duzandrzeja Kowalczyka, byłego prezesa Uzdrowiska Rabka S.A. Jest ona o tyle ciekawa, że autor pisze, iż można robić biznes, tak naprawdę nie przejmując się konkurencją. Sporo miejsca poświęca w niej Rabce i Uzdrowisku Rabka S.A. Dzieli się tym, jak to właśnie w tym uzdrowisku zastosował tak zwaną strategię błękitnego oceanu.

- Wkrótce po rozpoczęciu pracy jako prezes zarządu Uzdrowiska Rabka S.A. dotarłem do publikacji o strategii błękitnego oceanu. To odkrycie zmieniło mój sposób my¬ślenia i styl pracy. Szybko uświadomiłem sobie, że czerwony ocean w bran¬ży lecznictwa uzdrowiskowego to rynek świadczeń medycz¬nych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Na tym rynku pojawiają się nowe podmioty, które konkurują o te same usługi lecznicze. Od kilku lat ceny usług w lecznictwie uzdrowiskowym w zasadzie się nie zmieniały, a koszty działalności rosły. Szybko oceniłem, że prowadze¬nie działalności opartej wyłącznie na kliencie z NFZ-etu do¬prowadzi do upadku spółki. Podjąłem wraz z pracownikami działania, które rozwinęły nowe obszary działalności, wy¬pływając z czerwonego oceanu naszego biznesu. W części swojej działalności Uzdrowisko Rabka S.A. nadal akceptuje te reguły gry, które obowiązują w lecznictwie uzdrowisko¬wym (przestrzeganie wymogów NFZ-etu w zakresie organi¬zacji turnusów, wymogów dotyczących sprzętu medycznego, odpowiedniej ilości personelu medycznego o odpowied-nich kwalifikacjach itd.). Postanowiliśmy jednak zaoferować klientowi zupełnie nowe podejście do jego potrzeb, których do tej pory nie zaspokajaliśmy – pisze w swej książce autor.

Podkreśla w rozdziale poświęconym Uzdrowisku Rabka S.A., że dzięki temu, iż w spółce pracuje grono lekarzy, którzy są wybit¬nymi ekspertami z zakresu kardiologii, pediatrii, balneologii i innych specjalności, możliwe stało się otwarcie się na po¬trzeby klienta w zakresie diagnostyki i porad świadczonych poza Narodowym Funduszem Zdrowia. - Rozwinęliśmy ko¬mercyjne usługi medyczne na podstawie czterech poradni specjalistycznych: pediatrycznej, kardiologicznej, zaburzeń pamięci, alergologicznej. Ponadto powstały trzy nowe obszary naszej aktywności biznesowej: SPA i wellness, kulinaria i produkcja kosmetyków uzdrowiskowych.

Autor podkreśla, że dzięki poczynionym zmianom sięgnięto po nowego klienta, nieobecnego w tzw. czerwonym oceania. O szczegółach zmian można przeczytać w książce autorstwa Andrzeja Kowalczyka.