PIENINY. Na doroczną pielgrzymkę wyruszyli flisacy, tym razem do sanktuariuP5.3m św. Kingi w Starym Sączu. Piękny kompleks klasztorny był celem samym w sobie, w minioną niedzielę 23 kwietnia okazał się „w posiadaniu” członków Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich i ich rodzin.

W kościele, w tak szacownym miejscu pielgrzymujących przywitał kapelan sióstr zakonnych ks. Stanisław Śliwa.
Przypomnę, że klasztor ufundowała księżna krakowsko-sandomierska w 1280 r. Pierwszy kościół pw. św. Klary poświęcony został w 1285, wielokrotnie był przebudowywany i remontowany, zachował jednak charakter budowli gotyckiej. Konsekrowany został w 1332 r., poświęcony został Świętej Trójcy.

Piękne ołtarze urzekły pielgrzymujących, główny i boczne z czarnego marmuru, są dziełem włoskiego artysty Baltazara Fontany. Tu dygresja, najwybitniejszymi dziełami Fontany jest zaprojektowanie w zabytkowej krakowskiej kolegiacie św. Anny głównej nastawy ołtarzowej, także konfesja św. Jana Kantego i stiukowa Pieta.

Obraz w ołtarzu głównym wykonany został w srebrnej blasze, przedstawia Trójcę Przenajświętszą ze świętymi: Franciszkiem, Piotrem, Janem Chrzcicielem, Pawłem i Kingą, a w ołtarzach bocznych znajdują się obrazy świętych: Antoniego i Klary. Uwagę wszystkich zwracała barokowa ambona z 1671 r., przedstawiająca drzewo genealogiczne Chrystusa i Matki Bożej. W XIV. wiecznej kaplicy św. Kingi - odgrodzonej zdobną kratą -znajduje się ołtarz z posągiem Świętej wykonanym w drzewie lipowym, a pod nim trumienka z relikwiami.
Mszę odprawił biskup pomocniczy z diecezji tarnowskiej ks. dr Stanisław Salaterski w koncelebrze proboszczów: ks. Mieczysława Szlagi z parafii pw. św. Stanisława BM w Sromowcach Wyżnych i ks. Marka Kądzielawy z parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sromowcach Niżnych. Gościnnie na organach starosądeckich grał i to jak(!) Stanisław Górecki ze Sromowiec Wyżnych, raz wspomożony przez Ewę Cichoń ze Sromowiec Niżnych.

Ks. Marek Kądzielawa przed mszą powiedział, że mieszkańcy Sromowiec przybywają do sądeckiego klasztoru w 700. lecie rocznicy lokacji Sromowiec, z zamiarem pokłonienia się św. Kindze, która jest również Panią Pienin. Podziękował Matce Ksieni za przekazanie relikwii dla Sromowiec Niżnych: – Relikwie będą szczególną pamiątką dziękczynienia i zachętą do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Kingi – powiedział.

W kazaniu ks. bp Salaterki zwracał się bezpośrednio do flisaków, mówił: - Dzięki temu, że wy tam jesteście ze swoją posługą, przekazem zawartym w opowieściach, śpiewie, anegdotach, świadectwie, dzięki temu tam zawsze jest Polska. Dzięki temu ludzie uczą się wrażliwości na piękno zawarte przez Pana Boga w skałach, krajobrazie, roślinach, zwierzętach tam żyjących. Dzięki tej posłudze długofalowej ludzie nie zapomnieli jak czytać bożą mądrość, bożą wszechmoc, boże piękno, chodzą po górach, gdy płyną pośród gór, gdy spotykają się po prostu z wami.

Dokonał ciekawego porównania mówiąc: - Macie fory u Pana Boga! Św. Wojciech żeby móc mówić o Panu Bogu musiał iść do Prusaków, a Pan Bóg wam przyprowadza ludzi, macie gotowe, tylko nie zaprzeć się wrażliwości serca, nie zaprzeć się Jezusa i mówić Bóg to uczynił, boża ręka to stworzyła. Poselstwo św. Wojciecha staje się waszym udziałem. Kolejne wyróżnienie.
Na koniec powiedział: - Pewno panowie nie liczą ile razy już płynęli Dunajcem, tratwą, z kolejnymi grupami, ile razy opowiadali te same anegdoty, zadawali te same zagadki, grali o piwo i dostawali figę z makiem, ale z tego świadectwa rodzi się niepowtarzalny klimat tego miejsca. Rodzi się taka przyciągająca moc oddziaływania na turystów, rodzi się swoiste objawienie Pana Boga i piękna Pienin, tym którzy tam przychodzą. Przychodzą płynąć łódką czy tratwą, jak zwał tak zwał, spotykają Pana Boga odkrywając swoją wrażliwość, mówią że czegoś takiego jeszcze nawet w telewizji nie ma.

I dalej mądrze o podziałach i wspólnym pielgrzymowaniu Sromowiec Wyżnych i Niżnych przez 700 lat. – Na różny sposób próbowali was dzielić, nawet dostojnicy kościelni dając jednych do jednej diecezji, jednych do drugiej, ale miłość Chrystusa nade wszystko, ale piękno Pienin nade wszystko, ale Dunajec woda żywicielka nade wszystko, Kinga was połączyła. Dziękujemy Panu Bogu za możliwość tej doświadczanej w modlitwie jedności, która oby była dla wielu zachętą dla tych, którzy z byle powodu się dzielą. Szukajmy tego co nas łączy, umiejmy przechodzić ponad podziałami.

Pobłogosławił pielgrzymów relikwią św. Kingi, którą później można było ucałować stojąc w długiej kolejce.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jan Sienkiewicz przekazał Ksieni okolicznościową plakietkę w kształcie tarczy, o treści: Bogu Wszechmogącemu dzięki przez ręce Św. Kingi za 700 lat historii dwóch wiosek pienińskich: Sromowiec Wyżnych i Sromowiec Niżnych wraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo. 1317 – 2017. Stary Sącz 23 04 2017 r.

Autor historii Sromowiec Wyżnych Stanisław Górecki przekazał na ręce Ksieni do biblioteki klasztornej kilka egzemplarzy książki.
Na zakończenie pielgrzymki zwiedzano muzeum klasztorne i ołtarz papieski. Pielgrzymi wracali zadowoleni z dobrze spędzonego dnia, a mieszkańcy Sromowiec Niżnych z relikwią św. Kingi.

Ryszard M. Remiszewski

Tutaj zdjęcia