CHICAGO/KRAKÓW. Linia LOT-u relacji Kraków – Chicago, Nowy Jork po kilku letniej przerwie została reaktywowana. Już trwa sprzedaż biletów, a samoloty od sierpnia zaczną regularnie latać pomiędzy Polską, a StanFot. Archiwum Lotniska Balice w Krakowieami Zjednoczonymi. Zadowolenia nie ukrywają mieszkańcy Podhala, którzy mają bliskie rodzinne związki z Polonią w USA. Pojawia się jednak pytanie: Dlaczego jesienią 2010 roku – mimo licznych protestów - został zlikwidowany najbardziej oblegany kierunek, a jego miejsce wprowadzono loty do Hanoi?

Decyzja o wznowieniu regularnych raz w tygodniu lotów pomiędzy Krakowem, a Chicago i Nowym Jorkiem zapadła na szczeblu szefostwa LOT-u, a także ministerstwa infrastruktury. To bowiem nikt inny, jak obecny minister Andrzej Adamczyk, jako poseł i wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, walczył przed laty wraz z posłem Edwardem Siarką, gdy likwidowano to popularne połączenie stolicy Małopolski ze Stanami Zjednoczonymi, regionem, gdzie mieszka największa Polonia. Niestety było to wówczas bezskuteczne, pomimo argumentów i zabiegów wielu środowisk, nie wyłączając nawet kościelnych.

- Dziś, gdy patrzę na to z perspektywy czasu, widzę, jak ta decyzja była kuriozalna. My wtedy sprawdzaliśmy obłożenie tej linii i było 80 procentowe. To było najbardziej oblegane połączenie – mówi poseł Edward Siarka i przypomina, że w zamian za loty do Chicago LOT wymyślił wówczas loty do Wietnamu. – Trudno jednoznacznie powiedzieć dlaczego taka linia była wówczas lansowana przez szefostwo LOT-u. Pewne jest jednak, że takie działania zaskutkowały utratą pasażerów. Teraz, gdy patrzy się na to przez pryzmat Amber Gold widzi się jaśniej... Poseł Siarka dodaje, że lansowana wówczas filozofia była taka, że LOT nie może samodzielnie funkcjonować i powinien się połączyć z dużą firmą lotniczą. – Był to czas, gdy wyzbywano się wszystkiego, co stanowiło wartość...

Po likwidacji połączenia pomiędzy Krakowem i Chicago oraz Nowym Jorkiem wprowadzono loty z Warszawy do Wietnamu... - Taka strategia spowodowała, że Słowacy, którzy chętnie korzystali z połączenia do USA z Krakowa, nie chcieli już jeździć z Warszawy z powodu odległości, a latali do Stanów Zjednoczonych np. z Wiednia, czy Frankfurtu...

Warto więc dzisiaj przypomnieć, jak doszło do likwidacji jednej z najbardziej obleganych przez Polonusów i górali linii...
Już w maju 2010 roku pojawiła się informacja o chętnych na zakup LOT-u. Polskimi Liniami Lotniczymi miały być wówczas zainteresowane tureckie linie Turkisch Airlines. Informował o tym sam prezes tureckiej linii Temel Kotil, podkreślając, że tureckie linie przyglądają się LOT-owi i jego restrukturyzacji. To bowiem już w tym czasie LOT miał mieć kłopoty finansowe. Miesiąc wcześniej ówczesny minister Skarbu Państwa Aleksander Grad mówił o zainteresowaniu kilku inwestorów LOT-em. W marcu wpłynęły bowiem wstępne oferty od inwestorów branżowych i finansowych z świata...

Sierpień 2010 roku przyniósł nieoczekiwane zamknięcie istniejącego od ok. 13 lat i obleganego połączenia z Krakowa do Chicago i do Nowego Jorku. Warto przypomnieć, że pierwszy samolot PLL LOT w Balicach z Nowego Jorku wylądował 7 grudnia 1997 roku, dzień później z Chicago. Ostatni rejs boeinga 767 w barwach LOT w bezpośrednim połączeniu atlantyckim pomiędzy Krakowem, a Chicago lotniskiem O’Hare zaplanowano na 27 października 2010 roku. To wtedy jeszcze ówczesna dyrektor krakowskiego biura LOT mówiła, iż loty do USA zostają zamknięte na sezon zimowy, jednak prawdopodobnie nie zostaną wznowione w kolejnym sezonie letnim, co się stało... Dyrektor tłumaczyła wówczas również, że samoloty obsługujące do tej pory trasę pomiędzy Krakowem i Chicago oraz Nowym Jorkiem zostaną skierowane do obsługi nowo uruchomionego połączenia pomiędzy Warszawa, a Hanoi, stolicą Wietnamu... Natomiast ówczesny rzecznik PLL LOT zapewniał, że spółka zawsze podejmuje decyzje o zamknięciu lub otwarciu danych linii na podstawie analizy ekonomicznej...

Już 10 sierpnia 2010 roku poseł ziemi Podhalańskiej Edward Siarka złożył do ministra Skarbu Państwa interpelację w sprawie likwidacji linii lotniczej Kraków (Balice) – Chicago. Podkreślił, że decyzja owa mocno bulwersuje środowisko, które on reprezentuje. Pisał, że z informacji, jakie otrzymują mieszkańcy Małopolski, wynika, iż Zarząd spółki PLL LOT SA, który podlega ministrowi Skarbu Państwa, zamierza od listopada 2010 r. zlikwidować bezpośrednią linię Kraków (Balice) - Chicago. Przypomniał on też w swej interpelacji iż w ostatnim czasie kierownictwo Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach poczyniło szereg inwestycji, które są wizytówką portów lotniczych w Polsce, ale i gwarantujących bezpieczeństwo lotów. Podkreślił również, że linia Kraków - Chicago posiada bardzo dobre obłożenie i jest jedną z tych najbardziej dochodowych dla LOT-u.

- Likwidacja bezpośredniego połączenia jest od strony ekonomicznej niezrozumiała. Kalkulacja, że lotnisko w Warszawie przejmie pasażerów z Krakowa, jest złudna. Tych pasażerów przejmą inne linie z przesiadką gdzieś w Europie – argumentował wówczas poseł Siarka. - Jeśli jest prawdą, że samolot latający do USA ma obsługiwać nowy kierunek azjatycki, to decyzja ta obarczona jest dużym ryzykiem ekonomicznym.

Poseł zadał ministrowi Skarbu Państwa wówczas dwa pytania: Jakimi przesłankami kierowano się przy podejmowaniu decyzji o likwidacji linii Balice – Chicago oraz jak PLL LOT chce zapewnić obsługę transportową mieszkańców regionu zza oceanu?

Odpowiedź na interpelację była szybka. Udzielił jej w imieniu ministra Aleksandra Grada udzielił ówczesny sekretarz stanu Jan Bury. Argumentował, że branża lotniczych przewozów pasażerskich przeżywa obecnie głęboki kryzys, a w ocenie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) rozmiary tego kryzysu osiągnęły poziom największy od zakończenia II wojny światowej. Powoływał się wybuch wulkanu w Islandii, który to ograniczył ruch powietrzny... Pisał o agresywnej konkurencji w branży lotniczej i kryzysie w PLL LOT i jego restrukturyzacji oraz o badaniach rentowności poszczególnych połączeń. - Z analiz przeprowadzonych przez PLL LOT SA wynika, że połączenie lotnicze Kraków - Chicago jest trwale nierentowne. Koszty ponoszone w ramach przedmiotowego połączenia znacząco przewyższają uzyskiwane przychody. W ramach połączenia Kraków - Chicago występuje swoistego rodzaju sezonowość. Wyłącznie w miesiącach letnich występuje wzmożony ruch pasażerski, efektem którego jest poprawa rentowności połączenia. W ocenie PLL LOT SA aktualnie nie występują przesłanki wskazujące na zmianę sytuacji w tym zakresie. Z prognoz PLL LOT SA wynika, że przedmiotowe połączenie pozostanie nadal nierentowne. Okoliczności te stanowią podstawę decyzji o zawieszeniu bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Kraków - Chicago. PLL LOT SA, działając jako przedsiębiorca funkcjonujący na rynku narażonym na bardzo silną konkurencję, nie może akceptować sytuacji, w których wykonywane połączenia lotnicze są trwale nierentowne. Groziłoby to bezpieczeństwu finansowemu PLL LOT SA jako linii lotniczej i mogło powodować negatywne skutki dla podmiotu.

Sekretarz stanu odpowiedział i na oba pytania posła Edwarda Siarki. Wyjaśniał, że podejmując decyzję o likwidacji lotów pomiędzy Krakowem, a Chicago kierowano się wyłącznie ekonomią. Natomiast jeśli chodzi o obsługę ruchu pomiędzy USA, a regionem Małopolski to LOT zwiększył ilość połączeń z Warszawy. Dodał też, że PLL LOT SA czynią starania w celu minimalizacji niedogodności dla pasażerów związanych z zawieszeniem bezpośredniego połączenia Kraków - Chicago, oferując pasażerom możliwość skorzystania z połączenia lotniczego Kraków - Warszawa - Chicago, z przesiadką w Warszawie...

Poniżej publikujemy w całości odpowiedź z ministerstwa Skarbu Państwa:

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 17937
w sprawie likwidacji linii lotniczej Kraków (Balice) - Chicago
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 2010 r. (znak: SPS-023-17937/10) złożone w trybie interpelacji poselskiej przez pana Edwarda Siarki - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie likwidacji przez PLL LOT SA połączenia lotniczego Kraków - Chicago, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Na wstępie chciałbym podkreślić, że branża lotniczych przewozów pasażerskich przeżywa obecnie głęboki kryzys. W ocenie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) rozmiary przedmiotowego kryzysu osiągnęły poziom największy od zakończenia II wojny światowej. Dodatkowo skutki kryzysu zostały pogłębione z powodu ograniczeń ruchu w przestrzeni powietrznej wprowadzonych w związku z erupcją wulkanu na Islandii. Skutkiem kryzysu są m.in. generowane przez przewoźników lotniczych wysokie straty finansowe i zmiany strukturalne linii lotniczych. W branży lotniczych przewozów pasażerskich występuje bardzo silna, agresywna konkurencja, co powoduje konieczność dostosowywania zakresu prowadzonej działalności do potrzeb zmieniającego się rynku.
Kryzys, o którym mowa powyżej, dotyka także bezpośrednio działalności PLL LOT SA. W spółce prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie skutków kryzysu i zapobieżenie niekorzystnym tendencjom rynkowym. Działania te konkretyzują się w postaci procesu restrukturyzacji obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania spółki. Celem restrukturyzacji jest w szczególności odzyskanie przez PLL LOT SA trwałej rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi warunek niezakłóconego funkcjonowania podmiotu na rynku linii lotniczych. Integralnym elementem restrukturyzacji jest dyscyplina w obszarze kosztów funkcjonowania. Determinuje to konieczność ciągłej analizy rentowności i de facto opłacalności dla PLL LOT SA wykonywania poszczególnych połączeń lotniczych. Z analiz przeprowadzonych przez PLL LOT SA wynika, że połączenie lotnicze Kraków - Chicago jest trwale nierentowne. Koszty ponoszone w ramach przedmiotowego połączenia znacząco przewyższają uzyskiwane przychody. W ramach połączenia Kraków - Chicago występuje swoistego rodzaju sezonowość. Wyłącznie w miesiącach letnich występuje wzmożony ruch pasażerski, efektem którego jest poprawa rentowności połączenia. W ocenie PLL LOT SA aktualnie nie występują przesłanki wskazujące na zmianę sytuacji w tym zakresie. Z prognoz PLL LOT SA wynika, że przedmiotowe połączenie pozostanie nadal nierentowne. Okoliczności te stanowią podstawę decyzji o zawieszeniu bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Kraków - Chicago. PLL LOT SA, działając jako przedsiębiorca funkcjonujący na rynku narażonym na bardzo silną konkurencję, nie może akceptować sytuacji, w których wykonywane połączenia lotnicze są trwale nierentowne. Groziłoby to bezpieczeństwu finansowemu PLL LOT SA jako linii lotniczej i mogło powodować negatywne skutki dla podmiotu.

Odnosząc się do kwestii przez Pana podniesionych, uprzejmie informuję, iż:

1. Jakimi przesłankami kierowano się przy podejmowaniu decyzji o likwidacji linii Balice - Chicago?
Uzasadnienie decyzji PLL LOT SA w przedmiocie zawieszenia bezpośredniego połączenia lotniczego Kraków - Chicago stanowią argumenty natury wyłącznie ekonomicznej, związane ze stratami generowanymi w ramach przedmiotowego połączenia oraz brakiem prognoz co do zmiany sytuacji w zakresie zwiększenia obłożenia ruchu pasażerskiego na tej trasie.

2. Jak PLL LOT chce zapewnić obsługę transportowa mieszkańców regionu za ocean?
PLL LOT SA jako linia lotnicza monitoruje na bieżąco sytuację na rynku lotniczych przewozów pasażerskich, w tym także w odniesieniu do trasy Kraków - Chicago. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na ekonomiczne uzasadnienie ponownego uruchomienia połączenia lotniczego Kraków - Chicago PLL LOT SA, jako racjonalny przedsiębiorca, podda analizie możliwość wykonywania połączeń lotniczych na ww. trasie. Tymczasem PLL LOT SA oferuje pasażerom zwiększoną częstotliwość połączeń lotniczych na trasie Kraków - Warszawa oraz połączenia na trasie Warszawa - Chicago. Podnieść należy, ze PLL LOT SA czyni starania w celu minimalizacji niedogodności dla pasażerów związanych z zawieszeniem bezpośredniego połączenia Kraków - Chicago, oferując pasażerom możliwość skorzystania z połączenia lotniczego Kraków - Warszawa - Chicago, z przesiadką w Warszawie.
Reasumując, należy podkreślić, ze proces restrukturyzacji PLL LOT SA, elementem którego jest optymalizacja siatki połączeń lotniczych (w konsekwencji m.in. zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych na trasie Kraków - Chicago), pozwoli PLL LOT SA wyeliminować niekorzystne zjawiska rynkowe oraz zwiększyć jakość i konkurencyjność świadczonych usług, w szczególności przejawem czego będzie unowocześnienie floty samolotów. Wpłynie to na podwyższenie komfortu podróżowania pasażerów PLL LOT SA, w tym również na trasie Kraków - Warszawa - Chicago.

Sekretarz stanu
Jan Bury
Warszawa, dnia 7 października 2010 r.