Podsumowanie jubileuszu odbyło się w minioną sobotę w Hotelu Nad Przełomem w Sromowcach Niżny006ch. Program obchodów był naprawdę ambitny i bogaty, jak na tak stosunkowo małe miejscowości z niespełna 2400 mieszkańcami.

Przypomnę, że lokacja wsi na prawie magdeburskim miała miejsce na podstawie dokumentu Budzisławy, ksieni klasztoru sądeckiego reguły św. Klary z 20 lipca 1323 roku. Nie bez przyczyny w okolicznościowej książeczce wydanej na ten jubileusz Stanisław Chmiel – przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn pisał: Ma on być dla nas wyrazem dumy z pochodzenia, umiłowania flisackiej „Ślebody” oraz pamiątką dla potomnych.

Nie byłoby tego jubileuszu, gdyby nie panowie Stanisław i Wojciech Góreccy, którzy odnaleźli i przetłumaczyli z łaciny akt lokacyjny. W porozumieniu i konsultacjach z mieszkańcami, w szczególności ze Zdzisławem i Adamem Grywalskimi doszli do wniosku, że w roku 2017 mija rocznica 700 lat powstania Sromowiec. W pierwszej połowie 2016 r. powstał komitet obchodów, w skład którego weszli proboszczowie obu parafii z Radami Parafialnymi, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury, dyrektorzy szkół, Rady Sołeckie, Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich oraz radni z obu miejscowości, o czym raczył wspomnieć Artur Majerczak prowadzący spotkanie.

W Sali konferencyjnej hotelu - na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Sromowiec - zebrali się zaproszeni mieszkańcy i goście. Spotkanie otworzył sołtys Sromowiec Niżnych Adam Grywalski, a przez cały czas w tle pokazywany był film z poszczególnych imprez, które odbyły się na przestrzeni roku. Jubileusz spuentował wójt gminy Tadeusz Wach podkreślając wyjątkowość rocznicy będącą świętem dla mieszkańców. Podsumował dokonania obu wsi będącymi odrębnymi sołectwami. Na przestrzeni lat nastąpił dynamiczny rozwój miejscowości, który obecnie możemy zauważyć, a wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców.

Piszący tę relację odniósł się do wydania książeczki „700 lat Sromowiec 1317-2017” autorstwa Stanisława Góreckiego, Wojciecha Góreckiego i Adama Grywalskiego. Szkoda, że skromna objętościowo, była okazja pokusić się o opracowanie pełnej monografii miejscowości. Jednakże mimo wszystko jest istotna dla przyszłych pokoleń, bo będzie odniesieniem przy obchodzeniu następnych rocznic, szczególnie tej najważniejszej z ważnych, która nastąpi, gdy przeminie kolejnych dwanaście pokoleń. Dlatego wydanie tej skromnej publikacji jest - jakbyśmy na to nie patrzyli - historyczną chwilą.

Trzecim z występujących był Stanisław Górecki, współautor dziejowej książeczki, który przypomniał akt lokacyjny ksieni Budzisławy i kalendarium miejscowości, a że Sromowce mają czym się pochwalić jeszcze raz można było się przekonać słuchając wystąpienia.
Część oficjalną zakończyła Justyna Pokojska – adiunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przybliżyła swoje zainteresowania naukowe koncentrujące się wokół kwestii budowania oraz podtrzymywania tożsamości kulturowych i etnicznych. Efektem jej badań terenowych była wydana drukiem praca: „Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor”, w której spróbowała pokazać podziały obserwowane w społeczności górali pienińskich realnie wpływające na polsko-słowackie relacje nad Dunajcem, wykazać jak budowane są i podtrzymywane symboliczne granice.

Podsumowując jubileuszowy rok należy wspomnieć o tych wydarzeniach, które pozwoliły uświetnić rocznicę. Przypomnę tylko, że odbyły się w obu miejscowościach festyny i odpusty, pielgrzymka mieszkańców do sanktuarium św. Kingi w Starym Sączu, rozpoczęcie sezonu flisackiego, konkurs potraw regionalnych w Sromowcach Niżnych, przygotowanie projektów edukacyjnych w zakresie programu nauczania o tematyce regionalnej, wykład Wojciecha Góreckiego dla uczniów szkoły podstawowej nt. lokacji miejscowości, po raz pierwszy przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich i Gminne Centrum Kultury opłatek dla seniorów, obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sromowcach Wyżnych, a także takie elementy wizerunkowe jak: witacze na granicach obu miejscowości, kalendarz i wydana wspomniana książeczka. Przypuszczam, że niewiele dużych miejscowości zdobyłoby się na takie całoroczne bogate obchody rocznicy, jak niewielkie Sromowce, dlatego zdajmy sobie sprawę, co się wydarzyło pod Trzema Koronami.

Uczestniczącym w uroczystości towarzyszyła muzyka Artura Majerczaka oraz śpiewali członkowie chóru flisackiego. Wśród goszczących był m.in. wójt Tadeusz Wach, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Chmiel, obaj księża proboszczowie - Mieczysław Szlaga i Marek Kądzielawa, sołtys Adam Grywalski, radny powiatowy Kazimierz Wolski.

Relację zakończę cytując z postawionych na granicach miejscowości witaczy prośbą mieszkańców: Święta Kingo opiekuj się nami.
Jestem przekonany, że tak się dzieje.

Ryszard M. Remiszewski

Tutaj zdjęcia