Niebywale sympatyczna uroczystość obdarowania ks. Władysława Zązla obrazem Baraniogórskiej Panienki odbyła się w siedzibie Polskiego Radia Katowice. Przewodnicy górscy z Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w ten właśnie sposób wypełnili niepisaną wolę Andrzeja Dziczkańca-001Bośkoca, który za swojego życia postanowił wykonać kopię obrazu i ofiarować ją ks. Władysławowi Zązlowi, co było też po latach życzeniem żony Olgi i córki Beaty. W uroczystości wręczania obrazu wziął udział prezes Polskiego Radia Katowice Piotr Ornowski i red. Anna Musialik-Chmiel.

Obraz Baraniogórskiej Panienki Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc skończył malować wiosną 1998 r., a poświęcony został przez ks. Arkadiusza Kinela 8 sierpnia 1998 r. w kościółku Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, która jest najmniejszą parafią w dekanacie Istebna diecezji bielsko-żywieckiej. Niedane było Autorowi osobiście przekazać obraz ks. Władysławowi, ówcześnie proboszczowi Parafii Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc pełnił obowiązki kustosza Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej „U źródeł Wisły” na polanie Przysłop pod Baranią Górą, planował wybrać się z Przysłopu do Kamesznicy, leżącej na wschodnim stoku góry i podarować obraz, umieścił go na grubej, kilkucentymetrowej desce w obramowaniu z kory. Chciał w ten sposób uhonorować dokonania ks. Władysława, którego cenił sobie za charakter, konsekwencje w działaniu i dokonania.

Ks. Władysław Zązel, prałat, prezbiter, kanonik, członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, przez 41 lat był proboszczem Parafii imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Urodził się 25 czerwca 1942 r. w Dębnie na Podhalu, skończył Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, a następnie Seminarium Duchowne w Krakowie. Święcenia z rąk ks. arb. Karola Wojtyły otrzymał 29 marca 1967 r. w Białce Tatrzańskiej. Od 13 czerwca 1981 r. jest kapelanem Związku Podhalan, godność tę przyjął razem z ks. prof. Józefem Tischnerem. Znany jest z pogody ducha, humoru, opowiadania anegdot i góralskich przyśpiewek. Myślę, że nie zdradzę za wiele i ks. Władysław mi wybaczy, jak wspomnę, że będąc w seminarium w Krakowie trochę „swawolił” w wolnych chwilach tańcząc po góralsku, szczególnie podziwiano jego dynamiczny taniec zbójnicki. Tu dodam, że jest to zasługą choreografki Ludwiki Wilczek z Gronkowa, pod której okiem uczył się góralskich tańców.

W Kamesznicy zapisał się wśród parafian wyważoną i niezwykle skuteczną akcją trzeźwości. Uzależnionym od alkoholu i poniżanym przez to mówił: „Za bardzo was kocham, abym dał tak wami poniewierać”.

W Polskim Radio Katowice ks. Władysław bierze udział w cyklicznym programie „Na progu dnia”, który prowadzi dr Anna Musialik-Chmiel, nie tylko redaktorka, także pracownik naukowy, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorką książki: „Zawsze z góralami. Rozmowy z ks. Władysławem Zązlem proboszczem w Kamesznicy”, Katowice 2011.

Spotkanie w muzeum radiowym zorganizował i prowadził Karol Lipowczan z żoną Aleksandrą, oboje zawodowo związani z katowickim radiem. Red. Barbara Czajkowska-Wójcik odczytała ks. Władysławowi list Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca oraz jego piękną „Suplikację do Baraniogórskiej Panienki”, a Wiesław Malarz wspominał książkę Anny Musialik-Chmiel napisaną na podstawie rozmów z ks. Władysławem w Polskim Radio Katowice. Leon Kopernik reprezentujący Koło Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza wręczył księdzu unikalny album wydany w bibliofilskim nakładzie, a piszący te słowa równie jedyną w swoim rodzaju książkę „Nasz szlak”, obie publikacje wspominające Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca.

Ks. Władysław – wyraźnie wzruszony – powiedział: Było to 11 lutego 1958 roku, wtedy Karol Wojtyła został biskupem, będąc z obozem narciarskim na Lipowskiej wpisał komuś: „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić szlaku”. Patrzcie, to Wy jesteście na tych szlakach, Wy na te szlaki prowadzicie. Jak ktoś wejdzie na szlak i zejdzie ze szlaku, to zejdzie na manowce, a kto na skróty chodzi to w duma nie chodzi. No i widzicie w Was jest ta mądrość, w Was jest ta troska, że chcecie każdego wyprowadzić na dobrą drogę, jesteście mi bratnimi duszami, no bo przecie jo też od tego, a mnie nawet na to święcili co by wyprowadzać na dobre drogi. I zaśpiewał:

Hej kiedy nie ci księżo,
hej nie ci Jezuici,
hej downo by jo wisioł,
hej na tej siubienicy,
hej downo by jo wisioł,
hej na tej siubienicy.

Góralska śpiewka, która znalazła się wśród drogich góralskich śpiewek wydanych w 1952 roku, czasy stalinowskie, ale patrzcie, w słowach tej góralskiej śpiewki jest wyrażona wdzięczność, szacunek, uznanie dla posługi księży Jezuitów. Akurat Jezuitów, bo w Zakopanem przyjmują ślubowania od gorzołki. Jak ktoś ślubowoł dostaje obrozek, choćby na takim przyjęciu jako my teroz, a podajom gorzołkę łon wymowio się, że nie będzie pił, nareszcie pokozuje obrozek i patrzoj, nie namowioj bom ślubowoł, bom ślubowoł. Więc widzicie wyście też ślubowali gotowość na zawołanie szukania ludzi zagubionych. Dejże Panie Boże co by my się razem nie zagubili, co by my trafili do tej bramy św. Piotra i więcej selijakimi szlakami, ale one się zbierają tak jak na szczycie Baraniej Góry, a one syćkie prowadzą do tego samego celu. Dejże Boże żeby by naszli się w tym domu ojca niebieskiego, w którym żyw przewodnik wszech czasów, misjonarz, Jan Paweł II...

Odmówił Ojcze nasz po góralsku i zakończył słowami: chcieliście kozanio, to go macie.

Ryszard M. Remiszewski

Tutaj zdjęcia