Rozmowa z Jerzym Regiecem, nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Flisaków P1.15ienińskich

Dla wielu decyzja Jana Sienkiewicza niekandydowania w wyborach na stanowisko prezesa była niespodzianką. Zgłoszenie pańskiej kandydatury było zaskoczeniem, czy też spodziewał się Pan tego?

Nie ukrywam, że miałem wcześniej propozycje kandydowania na stanowisko prezesa, aczkolwiek uważałem, że najlepiej byłoby gdyby wyłonił się młodszy, dobrze wykształcony kandydat. Decyzja o kandydowaniu nie była łatwą wziąwszy pod uwagę1.11.21.31.41.51.61.71.8 moją długoletnią współpracę z prezesem Sienkiewiczem, koledzy flisacy przekonali mnie jednak, że wyboru na stanowisko tak poważnej instytucji, jaką jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich nie należy pozostawiać przypadkowi.

Ostanie lata były dla Stowarzyszenia bardzo dobre, byliście obecni w mediach, uczestniczyliście w targach turystycznych, czy tendencja umiejętnego promowania będzie utrzymana? Widzi Pan jeszcze pola do zagospodarowania, a jeżeli tak, to czego można się spodziewać w najbliższym czasie?

Jest rzeczą oczywistą, że sukces Stowarzyszenia w ostatnich latach był w dużej mierze wynikiem dobrze ukierunkowanej promocji i jest to na pewno zasługa ustępującego prezesa. Nie ulega wątpliwości, że w interesie flisaków leży utrzymanie i w miarę możliwości rozwijanie tej formy w każdej możliwej postaci. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że na re1.91.101.111.121.131.14kordową frekwencję na spływie złożyło się kilka czynników niezależnych od Stowarzyszenia, m.in.: niespokojna sytuacja w krajach będących do tej pory najczęstszymi kierunkami wyjazdów urlopowych polskich turystów (Egipt, Turcja, Hiszpania). W dużej mierze pomogło nam w ostatnich dwóch latach świadczenie wychowawcze 500+, a także coraz lepsza sytuacja materialna społeczeństwa. Wszystko wskazuje, że tendencja się utrzyma, co dobrze i nam wróży na najbliższe lata.

Trzeba przyznać, że ostatnie sezony na Dunajcu były rekordowe, czy widać możliwości dalszego rozwoju, a jeżeli tak, to co należy jeszcze poprawić?

Biorąc często udział w targach turystycznych obserwuję, że dotychczasowa formuła zawierania na nich konkretnych umów powoli zaczyna przemijać. Dzisiaj jeździmy na targi bardziej w celu pokazania biurom turystycznym, że jako Stowarzyszenie istniejemy na rynku i rozwijamy swoją działalność. Dlatego zamierzam położyć nacisk na większą aktywność w Internecie, który co tu ukrywać daje nowe możliwości, jeszcze niewykorzystane przez nas.

Stowarzyszenie nie powinno zadowalać się status quo, bo może to prowadzić do stagnacji. Przypuszczam, że rzecz nie jest państwu obca, co w takim razie należy zrobić, by Stowarzyszenie mogło rozwijać się dalej. Myślę, że równie wiele można wykonać dla samych flisaków.

Właśnie tak. Nie chciałbym żeby to zabrzmiało źle, ale często mam wrażenie, że w ostatnich latach robiąc dużo szumu wokół Stowarzyszenia trochę zapomnieliśmy o samych flisakach oraz o podstawach naszej działalności. Mam na myśli problemy z dzierżawami terenów, na których znajdują się przystanie, nieporozumienia z instytucjami prowadzącymi nadzór nad spływem i Stowarzyszeniem, czy ubezpieczeniami flisaków. Wydaje mi się, że naprawdę wiele jest do zrobienia.

Sezon przed nami, można spodziewać się ponownie dużej frekwencji na spływie, czy planuje się jakieś nowe udogodnienia dla turystów?

W nadchodzącym sezonie chcielibyśmy wprowadzić możliwość zakupu biletów na konkretną popołudniową godzinę. Chodzi o to, że w dniach kiedy jest dużo chętnych na spływ w godzinach pomiędzy 11 a 14, tworzy się często duża kolejka, a po godzinie 15 pod kasami jest już pusto. Planujemy zainstalowanie urządzeń biletowych, w których turyści będą mogli zakupić bilety na wybraną godzinę, unikając tym samym stania w kolejce.

Zatem można się spodziewać zmian, turyści pewnie też dopiszą, czego życzyć nowemu prezesowi?

Myślę, że przede wszystkim pokory, żeby nie zapomniał po co został wybrany, wyrozumiałości ze strony flisaków, no i zdrowia, by podołał nowym obowiązkom.

Czego życzę i dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard M. Remiszewski

Fot. Stanisław Chmiel

(wywiad autoryzowany)

Nowo wybrany Zarząd:

Prezes
Jerzy Regiec

Wiceprezes
Stanisław Chmiel

Członkowie zarządu
Grzegorz Regiec,
Grzegorz Znaniec,
Jan Milaniak,
Przemysław Gabryś,
Henryk Węglarz