ŁAPSZE NIŻNE. Tradycyjnie w tej niewielkiej spiskiej wiosce przygotowano niezwykły dwudniowyDSC02495 wynik spektakl. Aktorzy amatorzy z niezwykłą starannością o szczegóły i prawdę historyczną i ewangeliczną przygotowali wydarzenie ostatnich dwóch dni życia Jezusa Chrystusa. To dlatego warto każdego roku te dwa wyjątkowe dni w życiu każdego chrześcijanina przeżyć właśnie na Spiszu.

Poniżej publikujemy otrzymaną informację prasową.

"BYŚ ZOSTAŁ TYLKO TY"
MISTERIUM WILEKIEGO CZWARTKU

"Ty jesteś Piotr i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego" - te słowa Jezusa do Piotra zakończyły inscenizację Ostatniej Wieczerzy przygotowaną przez łapszańską parafię Role apostołów odgrywali po raz kolejny łapszanie. Kuszenie Judasza, symboliczne umycie nóg, ostatnie łamanie chleba, słowa do apostołów i wiernych, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa - te sceny stały się tłem do przeżycia Wielkiego Czwartku - szczególnie w tym roku Ducha Świętego, stąd i ostanie słowa Jezusa związane były z Trzecią Osoba Boską: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głosząc Ewangelię! Odkrywajcie dary Ducha Świętego". Ozdobą była muzyka, szczególnie ta w wykonaniu parafialnego zespołu młodzieżowego. Na zakończenie narratorzy mówili do zebranych: "Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś się modli na świecie tam jest Duch Święty. Duch Święty przychodzi ze swoimi darami, gdy jest wzywany. Czy często go przyzywasz?"

B. Kowalczyk, zdjęcia M. Młynarczyk

Tutaj zdjęcia z Wielkiego Czwartku

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”
MISTERIUM WIELKIEGO PIĄTKU

Łapszańskie Misterium Męki Pańskiej w Łapszach Niżnych zgromadziło wiernych, którzy chcieli przeżyć z Jezusem jego ostatnią drogę i pójść z nim na Kalwarię Spiską rozważając stacje drogi krzyżowej. Biblijne sceny: modlitwy w ogrójcu, zdrady Judasza, rozmowy Kajfasza, Annasza i arcykapłanów, po sąd u Piłata można było zobaczyć w kaplicy letniej łapszańskiej kaplicy - autentyczności sytuacji dodawała wyjątkowa, przygotowana na ten dzień dekoracja przedstawiająca dziedziniec jerozolimskiej budowli z czasów Chrystusa. Muzyka, dialogi, odgrywane sceny i słowa przybliżyły to, co rozegrało się w Wielki Piątek na ulicach Jerozolimy, by nie tylko zobaczyć na własne oczy, ale i odczuć, przeżyć i przygotować się do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W rozważaniach pojawiły słowa nawiązujące do przeżywanego roku Ducha Świętego: "W modlitwie prosimy Boga o wiele rzeczy i wiele darów, ale największym darem, jakim może obdarzyć nas Bóg jest Duch Święty - jego moc działania, opieka i prowadzenie."

B. Kowalczyk, zdjęcia M. Młynarczyk

Tutaj zdjęcia z Wielkiego Piątku