Z wielkim uważaniem pochylam się nad inicjatywą wydania drukiem pamiętnika Marcelego Drohojowpamiętnik Marcelego Drohojowskiego okładka wynikskiego (1817-1901), właściciela dominium czorsztyńskiego lub jak kto woli państwa, a jeszcze prościej własności ziemskiej.

Dla tych, którzy zastanawiają się jakie to włości wchodziły w skład tej własności podaję, że wsie Kluszkowce, Krośnica, Hałuszowa, Sromowce Niżne i Wyżne wraz z gruntami rolnymi, polami, pastwiskami i ponad dwoma tysiącami mórg lasów pienińskich. Dodatkowo właścicielowi przysługiwało prawo do młyna, tartaku, wapiennika i trzech wiejskich gospód z propinacją oraz połowu ryb w Dunajcu i polowań. Najbardziej wizerunkowym elementem tegoż dominium były ruiny zamku położone na wysokim wzniesieniu przy dawnej Drodze Królewskiej wiodącej z Polski na Węgry, zapisane królewskimi wizytami i pobytem Zawiszy Czarnego.

Marceli o nadanych na chrzcie dodatkowych imionach Feliks Franciszek Seweryn Antoni był z rodu wywodzącego się z Drohojowa, z ziemi przemyskiej, ze szlachty w województwie ruskim. Pieczętowali się węgierskim herbem Korczak, w polu czerwonym znajdowały się trzy srebrne rzeki Dunaj, Sawa i Cisa (bądź Drawa). O protoplaście rodu, jego potomkach, koligacjach i powiązaniach rodzinnych wiemy z genealogicznego opracowania dra Jana Drohojowskiego zatytułowanego „Kronika rodu Drohojowskich” (1904). Sam Marceli należał do dwunastego pokolenia, z linii zapoczątkowanej przez Jana Parysa Drohojowskiego, kasztelana sanockiego. Był synem Maksymiliana i Wiktorii z domu Grudnickiej.

Autor pamiętnika spisał go w sędziwym wieku, gdy miał 85 lat. Jest on świadectwem epoki, obrazem dziewiętnastowiecznej Galicji, ma walor dokumentalny mimo subiektywnego spojrzenia jego twórcy. Marceli Drohojowski odszedł 11 sierpnia 1909 roku w wieku 93 lat, spoczywa na cmentarzu rodzinnym obok kościoła w Sromowcach Wyżnych.

Pamiętnik ukazał się staraniem i nakładem Pienińskiego Parku Narodowego, czemu się nie dziwię, to jakby akt wdzięczności jeżeli nie długu wobec Marcelego Drohojowskiego i jego potomków za ochronę Góry Zamkowej w Czorsztynie, chociaż prawnie w 1921 roku aktu tego dokonał jego syn Stanisław wydzielając siedmiohektarową działkę na rezerwat przyrody, który stał się zaczątkiem utworzenia Parku Narodowego w Pieninach. Utworzony w 1932 roku Park w przeważającej części powstał na sprzedanych Państwu terenach przez Drohojowskich i Dziewolskich z Krościenka w latach 1929-1930. Ród Drohojowskich z Czorsztyna miał duże znaczenie dla przyszłości wsi i regionu, jak i nie wspominając dla samej rodziny.

Pamiętnik do druku podali Joanna Dardzińska i Tomasz Gałwiaczek, tenże opatrzył pamiętnik przedmową, bardzo wyważoną, o walorach edukacyjnych, napisaną przystępnie i z dużą kulturą, z dającą się wyczuć nostalgią za minionymi czasami, i temu też się nie dziwię. Wystarczy przymknąć oczy, przywołać niegdysiejsze obrazy przybliżone przez autora słowa wstępnego, a następnie je otworzyć. I co zobaczymy? Krajobraz odbiega od obrazu z pamiętnika Marcelego Drohojowskiego, dawny Czorsztyn pokryły wody zbiornika retencyjnego. Wszystko bezpowrotnie odeszło pozostawiając wspomnienia. Introdukcja autora uzupełniona została notą edytorską Joanny Dardzińskiej, również potrzebną, pozwalającą poznać podstawy edycji pamiętnika.

Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego należą się słowa uznania za wydanie pamiętnika. Nie jest to pierwszy taki przypadek, rok wcześniej ukazała się inna równie znacząca publikacja pt. „Wincentego Kasprowicza Kronika zameczku św. Kingi i pustelni w Pieninach” [z rękopisu autora do druku podał oraz wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kołodziejski]. Można zatem poza swoimi specjalistycznymi pozycjami pokusić się o wydawanie właśnie takich publikacji, ważnych dla poznania historii tegoż regionu.

 

Ryszard M. Remiszewski

 

Marceli Drohojowski: Pamiętnik (1817-1901), nakładem Pienińskiego Parku Narodowego, Krościenko nad Dunajcem 2017, s. 135+il.