JAN 2374Pod patronatem medialnym Podhale Region. RABKA-ZDRÓJ. Przez dwa dni w dziecięcym uzdrowisku rozbrzmiewały dziecięce głosy. Wyjątkowość tej imprezy - która w zamierzeniach jest niejako „młodszym bratem” Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich - polega bowiem właśnie na tym, że występują na niej wyłącznie dzieci. W tym roku na scenie muszli koncertowej wystąpiło 14 zespołów z 10 regionów etnograficznych.

Zespoły oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Wiesława Hazuka – choreograf, Małgorzata Kiereś – etnograf, Jadwiga Adamczyk - muzyk /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ Benedykt Kafel - etnograf /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ i Marek Harbaczewski - choreograf /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ .

Komisja artystyczna stwierdzała, że tegoroczne prezentacje festiwalowe stały na dobrym, zJAN 2376JAN 2380JAN 2444JAN 2770JAN 2908różnicowanym poziomie merytoryczno-artystycznym. Podziękowała też instruktorom i kierownikom zespołów za ogromny wkład pracy w przygotowanie programów. 

- Większość zespołów prezentowała dziecko we właściwym, zgodnym z regulaminem klimacie dawnej, wiejskiej obyczajowości. Jednocześnie prosimy na przyszłość o uwzględnienie poprawek i sugestii komisji szczególnie przez zespoły rekomendowane na MFDZR ŚWIĘTO DZIECI GÓR w 2019 roku – podkreśliła komisja i dodała, że po wnikliwej ocenie wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk prezentujące tradycyjny folklor, przyznając równorzędne nagrody po 1500,- zł dla każdego zespołu sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19.500,- zł (13 zespołów) oraz ze środków Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w wysokości 1500,- zł (dla dziecięcego Zespołu Regionalnego MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa)

Komisja podziękowała też Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu za dofinansowanie zadania w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe oraz zakup słodyczy.

- Dziękujemy Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za dofinansowanie nagród pieniężnych w kwocie 1500 zł. Wyrazy uznania składamy wszystkim Organizatorom za bardzo dobre przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej drugiej edycji festiwalu: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią Dyrektor Joanną Lelek wraz z pracownikami, Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Panem Dyrektorem Antonim Malczakiem, Panią Wicedyrektor Małgorzatą Kalarus wraz z pracownikami oraz wszystkim osobom zaangażowanym. Słowa podziękowania kierujemy także na ręce konferansjerów - Pani Katarzyny Majerczyk i Pana Dawida Bobaka.

 

Dziękujemy twórcom regionalnym, plastykom i rękodzielnikom za współpracę i udział w kiermaszu.

 

Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:

1. JUZYNA z Zawoi (pow. suski) z programem "Na kamieńcu" za pokaz tradycyjnych zabaw w ubiorze codziennym.

2. DUNAJEC z Niedzicy (pow. nowotarski) z programem "Ryftuwanie na potańcówke" za prezentację tradycyjnych tańców Spisza.

3. MAŁA BRENNA z Brennej (pow. cieszyński, woj. śląskie) z programem "Śmiergust" za prezentację śmiergustowego tańcowania.

4. ZBYRCOCEK z Juszczyna (pow. suski) z programem "Przy kopaniu gruli" za dobrą reżyserię programu.

5. MŁODZI ŁOPUŚNIANIE z Łopusznej (pow. nowotarski) z programem "Nad Dunajcem" za wyliczanki, gry i zabawy dziecięce.

6. MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa (pow. nowosądecki) z programem "Co sie w chołpie dzieje, za próg sie nie leje" za swobodę wykonawczą, zróżnicowanie stroju i dobrą muzykę.

7. KIYRPECKI z Łącka (pow. nowosądecki) z programem "W zorzyckim lesie na polonie" za dobry śpiew i muzykę oraz właściwy dobór ubioru codziennego do tematu widowiska.

8. MALI WITOWIANIE z Witowa (pow. tatrzański) z programem "Wesoło sobota" za klimat dziecięcych zabaw.

9. LIBRANTOWIANIE z Librantowej (pow. nowosądecki) z programem "Na Maliniu - przy pasioniu" za udany debiut widoczny w stroju, tańcu i muzyce.

10. MAŁA ELEGIA z Rudnika (pow. myślenicki) z programem "U nasy Zośki w chałupie" za podjęcie dobrego kierunku prezentacji folkloru dziecięcego.

11. BUDZOWSKIE KLISZCZAKI z Budzowa (pow. suski) z programem "Powrót z odpustu" za strój i rekwizyty odpustowe.

12. POLANY z Kościeliska (pow. tatrzański) z programem "Sianokosy-uzyc nom Boze pogody" za podjęcie tematu związanego z obyczajowością pracy.

13. HAJDUKI z Pewli Ślemieńskiej (pow. żywiecki, woj. śląskie) z programem "Mali muzykanci" za żywiołową prezentację żywieckiego folkloru.

14. PNIOKI z Sadku-Kostrzy (pow. limanowski) z programem "Po odpuście" za całość prezentowanego widowiska.

Na 27. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w Nowym Sączu
w lipcu 2019r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły:

1. ZBYRCOCEK z Juszczyna z programem "Przy kopaniu gruli"

2. MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa z programem "Co sie w chołpie dzieje, za próg sie nie leje"

3. KIYRPECKI z Łącka z programem "W zorzyckim lesie na polonie"

4. POLANY z Kościeliska z programem "Sianokosy-uzyc nom Boze pogody"

5. HAJDUKI z Pewli Ślemieńskiej z programem "Mali muzykanci"

6. PNIOKI z Sadku-Kostrzy z programem "Po odpuście"

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych gości w Rabce-Zdroju od 1975 roku. Poprzedziły go ogólnopolskie przeglądy młodzieżowych i dziecięcych zespołów regionalnych. Jest to więc festiwal wyjątkowy. Uczestniczą w nim jedynie dzieci, dla których występ na deskach rabczańskiego amfiteatru jest równocześnie dobrą zabawą i okazją do nawiązania kontaktów z rówieśnikami i przyjaźni. Z kolei dla opiekunów i instruktorów to rodzaj warsztatów, które dają im możliwość wymiany doświadczeń oraz skorzystania z konsultacji specjalistów: etnografów, choreografów i etnomuzyków.

Należy mieć nadzieję, że to dzięki tego typu imprezom uda się uchronić dla potomnych, choć cząstkę własnej tożsamości. Trwanie tego tak ważnego dla naszej kultury festiwalu to przede wszystkim zasługa Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju, na którego barkach spoczywa cały ciężar organizacyjny imprezy, a także grona działaczy regionalnych, którzy rozumieją doniosłe znaczenie tradycji dla przyszłych pokoleń. Dzięki takim inicjatywom młode pokolenie wychowuje się w atmosferze szacunku dla przeszłości i własnej kultury – podkreślała przed laty nieżyjąca etnograf Urszula Janicka – Krzywda, wieloletni członek komisji konkursowej.

Warto jednak podkreślić, że obowiązujące zasady regulaminowe stawiają przed kierownictwem zespołów trudne zadanie. Program pokazu każdego zespołu powinien być zaprezentowany w formie autentycznej i tradycyjnej, uwzględniającej równocześnie oryginalne cechy danego regionu. Bowiem główną ideą festiwalu jest przekazywanie młodemu pokoleniu rodzimych regionalnych tradycji, uczenie szacunku dla własnych korzeni, propagowanie ludowego tańca, pieśni, stroju, obyczaju. A jest to szczególnie ważne w dobie unifikacji kultury, zalewu przez obce kulturowo elementy, które mimo ich wątpliwej wartości dzieci i młodzież niestety bezkrytycznie chłoną...

Co istotne, zgodnie z regulaminem, każde prezentowane widowisko odtwarzające dawną obrzędowość musi być równocześnie dostosowane do wieku młodych artystów, a wykonanie i reżyseria utrzymana w konwencji teatralnej, przy równoczesnym zachowaniu naturalizmu i spontaniczności dzieci. To na tym festiwalu zwraca się bowiem szczególną uwagę na to, aby mali wykonawcy nie naśladowali dorosłych, dlatego zarówno stroje, jak i teksty, a także zachowanie musi być bezwzględnie dostosowane do ich wieku.

Rabczański festiwal w zamyśle organizatorów jest niejako „młodszym bratem” Festiwalu Folkloru Ziem Górskich odbywającego się podczas Jesieni Tatrzańskiej. Towarzyszą mu występy zaproszonych gości, zarówno tych z kraju, jak i z zagranicy. Należy przypomnieć, że w ciągu ponad 40 lat festiwalu nie udało się zorganizować tylko dwukrotnie! W 1981 roku z powodu żałoby narodowej po śmierci Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i w 10 lat potem z powodu braku środków finansowych.

Każdy z zespołów prezentuje co roku ciekawy program artystyczny, odtwarzając dawne życie codzienne dzieci, ich zabawy na łąkach, podczas prac polowych, a także te, jakim oddawały się maluchy w domach, czy pilnując pasących się zwierząt. Występy są dostosowane do wieku małych artystów. Główną bowiem ideą festiwalu jest przekazywanie młodemu pokoleniu rodzimych regionalnych tradycji, uczenie szacunku dla własnych korzeni, propagowanie ludowego tańca, pieśni, stroju, obyczaju.

- Drogie dzieci dzięki organizatorom, dzięki waszemu kierownictwu, a przede wszystkim wam, dziecięcy karpacki festiwal stał się ważnym i pięknym świętem, które uczy nas szacunku do spuścizny ojców – podkreśliła w przygotowanej przed laty na festiwal ulotce Aleksandra Bogucka – Szurmiak, etnomuzykolog i wieloletnia członkini jury. – Dziś, przy tak nachalnym wpływie wielu „nowinek artystycznych”, obcych kulturowo, młode pokolenie często jedynie poprzez sceniczne prezentacje folkloru poznaje swoje korzenie. Jakaż, więc odpowiedzialność ciąży na organizatorach i kierownictwie zespołów, aby przyjęty przez nich kierunek działań i propagowanie kultury ludowej były zgodne z prawdą o rodzimej tradycji...

Dlatego, być może, występujące zespoły nie walczą nigdy o punktowane miejsca, a laury zdobywają wszyscy mali uczestnicy. Jury oceniając zaś przygotowane programy zwraca uwagę na wyjątkowe szczegóły, wartościowe elementy prezentacji. Sam Festiwal pozbawiony jest natomiast elementów zwykłej rywalizacji, co sprawia, że mali artyści udział w imprezie mogą traktować, jak zabawę i być na zupełnym luzie. I o to właśnie chodzi w tym festiwalu o odtworzenie dawnych zabaw najmłodszych w sposób jak najbardziej autentyczny!

 Fot. Jan Ciepliński