z 1 KopiowanieSPISz 14Z. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy zorganizowali 8 grudnia 2012 r. sesję naukową poświęconą aktowi zastawu miast spiskich z 1412 r. Dopisała publiczność, sala konferencyjna zamku „Dunajec" wypełniona była do ostatniego miejsca, tak tematyka zastawu zainteresowała przybyłych.

Uczestników sesji powitała dyrektorka Muzeum – Zespołu Zamkowego w Niedzicy Ewa Jaworowska-Mazur, główna sprawczyni spotkania, a poprowadził prof. Tadeusz M. Trajdos. Wśród gości obecny był m.in. Paweł Dziuban – wójt Gminy Łapsze Niżne, prezes Zespołu Elektrowni Wodnych „Niedzica" SA Grzegorz Podlewski, proboszczowie okolicznych parafii – ks. Marian Wanat (Nowy Targ), ks. Dariusz Ostrowski (Krempachy), ks. Ludwik Węgrzyn (Frydman) i ks. Józef Bednarczyk (Sromowce Wyżne) oraz Barbara Węglarz z 3 Kopiowaniez 5 Kopiowaniez 6 Kopiowaniez 7 Kopiowaniez 9 Kopiowaniez 10 Kopiowaniez 11 Kopiowanie– dyrektorka Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya ze Szczawnicy, Jan Budz – prezes Związku Polskiego Spisza i Julian Kowalczyk – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy. W sesji licznie wzięła udział młodzież gimnazjalna, dyrektorzy i nauczyciele szkół spiskich.
- Dokładnie miesiąc temu 8 listopada 1412 roku, został wydany akt zastawu trzynastu miast i trzech z dominium lubowelsko-podolinieckiego Koronie Królestwa Polskiego – powiedział prof. Tadeusz M. Trajdos. - To wydarzenie radykalnie zmieniło pozycję Polski na kresach południowych na kilkaset lat. Starostwo spiskie, które wtedy zostało powołane po 8 listopada 1412 stanowiło jednostkę tak istotną dla dziejów Polski, że żaden polityk, mąż stanu nie mógł pominąć jego roli.
Przedstawione zostały trzy doskonale przygotowane i interesujące merytorycznie tematy: dr Jacka Adamczyka (Instytut Historii PAN Warszawa) - „Akt zastawu Miast Spiskich 1412 r."; prof. dr hab. Tadeusza Mikołaja Trajdosa (Instytut Historii PAN Warszawa) – „Skutki przyłączenia części Spisza do Korony Polski 1412 r."; mgr Marii Marcinowskiej (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) – „O odnalezieniu i opublikowaniu kopii traktatu Stanisława Herakliusza Lubomirskiego o prawach Rzeczypospolitej do Spiszu".
Po części naukowej sesji odbyło się spotkanie w dużej sali zamkowej przy muzyce z Niedzicy, gdzie można było wymieniać poglądy i dalej dyskutować. Sesję doskonale organizacyjnie przygotowała Ewa Jaworowska-Mazur, zewsząd zbierała zasłużone słowa uznania.