Ludwika bryjaPODHALE. Od 1998 roku Oddział Podhalański Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Zakopanem działający na terenie Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego szerzy wiedzę o stwardnieniu rozsianym oraz pomaga osobom chorym i ich rodzinom. Mija kolejny rok jego pożytecznej działalności. Osoby chore lub potrzebujące informacji o stwardnieniu rozsianym mogą w nim szukać pomocy i wsparcia.

Oddział zrzesza 35 osób. Od początku kieruje nim Ludwika Bryja, chorująca na stwardnienie rozsiane nauczycielka z Zakopanego.
Mijający rok był obfity w wydarzenia. Osoby obłożnie chore były odwiedzane w domach, ale wiele z nich wraz z rodzinami wzięło udział w spotkaniach organizowanych przez odział. W 2012 roku pierwsze takie spotkanie odbyło 15 stycznia w Domu Parafialnym przy kościele Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Uczestniczyli w nim także nowy proboszcz kanonik Bogusław Filipiak, ksiądz infułat Stanisław Olszówka, dr Bożena Jarosławska, niewidomi z przewodniczącym stowarzyszenia Jerzym Zającem i wielu przyjaciół. Gościom towarzyszyła kapela góralska Mieczysława Bryi z Gronia - Leśnicy. Uzupełniono wybory do rady oddziału.
Odbyły się także spotkania z okazji Światowego Dnia Chorego, Świąt Wielkanocnych oraz - 27 maja - z okazji Światowego Dnia Chorego na SM.
Latem chorzy często odwiedzali się w swoich domach, czasem odległych od Zakopanego. Ludwika Bryja pojechała do Krakowa z wizytą do Zofii Kilanowicz, znanej artystki chorującej na stwardnienie rozsiane.
W lipcu Oddział Podhalański PTSR otrzymał dar od Zuzanny Sołtys - Królowej Związku Podhalan w Chicago, która przekazała 5 tys. dolarów na potrzeby chorych na stwardnienie rozsiane. - Zostały one przeznaczone dla chorych na lekarstwa, dofinansowanie do rehabilitacji i działalność statutową – mówi Ludwika Bryja. - Pani Zuzanna zebrała pieniądze na balu charytatywnym, który rokrocznie odbywa się w Chicago. Jesteśmy wdzięczni za ten wielki dar serca.
Członkowie oddziału uczestniczyli także w kilku konferencjach poświęconych problematyce stwardnienia rozsianego.
Podhalański Oddział PTST przyznał także odznaczenie „Ambasador SM" dla Piotra Sambora. - Pan Piotr od początku naszej działalności służy nam pomocą, udostępnia czas antenowy w „Radiu Alex", przeprowadza wywiady z chorymi na stwardnienie rozsiane, nagłaśnia wszelkie akcje ogólnokrajowe, jak i lokalne na rzecz stwardnienia rozsianego – mówi Ludwika Bryja. Z kolei Krzysztof Faber, starosta powiatu nowotarskiego, otrzymał specjalne podziękowanie PTSR „Serce Serc" za pomoc w organizacji koncertu charytatywnego „Nie jesteś sam, to nas obchodzi".
2 grudnia członkowie Oddziału Podhalańskiego PTSR wybrali się do Krzyszkowic k. Myślenic z wizytą do księdza kanonika Jana Antoła. – Było wspaniale. Wzięliśmy udział w uroczystej eucharystii, następnie zostaliśmy ugoszczeni obiadem – relacjonuje Ludwika Bryja.
Jak podkreśla Ludwika Bryja, bez ofiarnej pomocy bliskich, przyjaciół, instytucji i firm, byłoby trudno zrealizować zamierzone cele. Osobą zawsze pomocną i gościnną jest ksiądz infułat Stanisław Olszówka, a także m.in. Władysław Groblicki – dawniej dyrektor Inco Veritas w Białym Dunajcu, księża z parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem, ksiądz kanonik Jan Antoł – proboszcz parafii w Krzyszkowicach, dr Bożena Jarosławska, Zofia Ciesielska i Elżbieta Wiktor z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, Maria Rzankowska, Paweł Pawlikowski, Zofia i Jakub Gąsienica - Gładczan, Koło Związku Podhalan w Ameryce Północnej nr 37 Groń – Leśnica, starostwo powiatowe w Zakopanem, TOPR, młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zakopanem im. Aleksandra Dziedzica działająca w wolontariacie pod opieką Danuty Kulig, Radio „Alex", „Tygodnik Podhalański", Regina Tokarz – dyrektor Powiatowego Szpitala im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, i wiele innych pomocnych osób. – Z całego serca dziękujemy im za pomoc – mówi Ludwika Bryja