DSC 7220 KopiowanieKRAKÓW/CHABÓWKA. Małopolski Sejmik jednogłośnie i ponad podziałami politycznymi, poparł akcję Koalicji Kolei Galicyjskiej, czyli obrony zabytkowej linii kolejowej ze skansenu w Chabówce do Nowego Sącza. Za rezolucją w tej sprawie zagłosowali wszyscy obecni wojewódzcy radni! W sumie 36 osób!

Rezolucję w sprawie obrony linii Chabówka-Nowy Sącz i potrzeby budowy linii Podłęże-Szczyrzyc przygotował i złożył pod obrady radny Kazimierz Czekaj.

Warto jednak podkreślić, że dokument ów powstał po naszej wspólnej, a więc Koalicji Kolei Galicyjskiej, akcji obrony tej ważnej dla Małopolski, ale i całego Podhala, żyjącego z turystyki, linii, części dawnej Galicyjskiej Kolei TranswersalnDSC 7223 Kopiowanieej, biegnącej wzdłuż głównego grzbietu Karpat. 

Przystąpiliśmy do niej tuż po tym, jak 15 kwietnia zapadła decyzja o zaprzestaniu przez PKP utrzymywania linii Chabówka-Nowy Sącz. Zamierzamy nadal wspólnie z innymi zrzeszony w koalicji portalami: limanowa.in, sądeczanin.info i szczyrzyc.info, bronić tej ważnej dla regionu, jej rozwoju, ale i historii sprawy!

Wczorajsza dyskusja na sejmiku przed samym głosowaniem rezolucji była co prawda krótka, ale konkretna. Podkreślono podczas niej walory turystyczne, tej piękniej, biegnącej po wyjątkowo urokliwym i malowniczym terenie trasy. Zwrócono i uwagę na jej aspekt ekonomiczny. Południe Polski to wszak miejsce odwiedzane chętnie przez turystów, to dla nich przejażdżka zabytkową koleją retro stanowi bezsprzecznie wielką atrakcję. Tylko w ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało 10 tysięcy osób w okresie wakacji.Chętnych było jednak więcej, jak zapewniała Podhale Region naczelnik skansenu w Chabówce Grażyna Sysiak.

W dyskusji na sejmiki udział wzięli m. in. Grzegorz Biedroń, wicemarszałek Stanisław Sorys, Bogusław Mąsior, Leszek Zegzda oraz twórca rezolucji Kazimierz Czekaj. Warto dodać, że przewodniczący Sejmiku mówił też o europejskim znaczeniu trasy Podłęże-Szczyrzyc oraz jej znaczeniu dla małopolskiej olimpiady.

Głos przed kamerami telewizyjnymi zabrał z kolei nasz radny wojewódzki z terenu Podhala - Marek Wierzba, mieszkaniec Skawy graniczącej dosłownie ze skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce. – Staję w jednym szeregu z tymi, którym leży na sercu obrona zabytkowej linii z Chabówki, jej walorów turystycznych oraz wykorzystania jej potencjału dla rozwoju Małopolski – zapewnił nas radny Marek Wierzba.

My, czyli Koalicja Kolei Galicyjskiej ze swej strony dziękujemy radnym wojewódzkim, radnym sprawozdawcom, szefom klubów politycznych oraz przewodniczącemu Sejmiku, który udzielił nam głosu przed samym głosowaniem.
Dziękujemy też mieszkańcom naszych okolic oraz ludziom z dalekiego świata za jednoznaczne poparcie naszych działań i słowa uznania.

W skład Lokomotywy - Koalicji Kolei Galicyjskiej alfabetycznie wchodzą:

Kazimierz Czekaj (radny województwa małopolskiego),

Kamil Filipowski (Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei),

Waldemar Domański (Biblioteka Polskiej Piosenki),

Sławomir Kasprzyk,

Monika Kowalczyk (sadeczanin.info),

Maciej Kwaśniewski (Szczyrzycki Gościniec/ szczyrzyc.info),

Zbigniew Sułkowski (Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991),

Beata Szkaradzińska (podhaleregion.pl),

Czesław Szynalik (Odkryj Beskid Wyspowy),

Kuba Toporkiewicz (limanowa.in),

Benedykt Węgrzyn (wójt gminy Dobra),

Maciej Włodarczyk (Szczyrzycki Gościniec/ szczyrzyc.info)

Leszek Zegzda (Małopolska Organizacja Turystyczna)

 

Tu pisaliśmy też o naszej akcji

A tu o skansenie i zabytkowej kolei

A tu o naszej Koalicji

***

TREŚĆ REZOLUCJI – podjętej wczoraj
Projekt Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM
Rezolucja Nr .../13
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia ........... 2013 r.
w sprawie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc (Piekiełko).
Sejmik Województwa Małopolskiego w trosce o rozwój społeczny i gospodarczy Małopolski oraz zwiększenie roli międzynarodowego transportu kolejowego zwraca się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu pełnej modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz - Leluchów oraz budowy
nowego odcinka linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc (Piekiełko).
W 2011 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet nowej polityki infrastruktury transportowej,
który zawiera m.in. zmodyfikowany przebieg korytarza transeuropejskiego na linii kolejowej
Kraków - Podłęże - Piekiełko – granica polsko – słowacka.
Budowa przedmiotowej linii została zapisana do realizacji w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030.
Ponadto na uwadze podjęte działania w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich
2022 w Krakowie, Sejmik Województwa Małopolskiego uważa za konieczne:
• budowę nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc (Piekiełko),
• wstrzymanie decyzji o likwidacji linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz,
• opracowanie studium wykonalności dla prac modernizacyjnych i inwestycyjnych,
• utrzymanie funkcjonalności linii do czasu modernizacji dla przejazdów towarowych oraz składów turystycznych.