pow tatrz starostowieINWESTYCJE. „Modernizacja i rozwój kształcenia zawodowego w rejonie podhalańskim" oraz „zwiększenie potencjału turystycznego Podbabiogórza, Orawy, Podhala, Spisza, Pienin i Podtatrza poprzez poprawę dostępności i bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komunikacyjnej" – to jedyne projekty, które zostały rekomendowane do wsparcia przez Województwo Małopolskie z Subregionu Podhalańskiego na lata 2014 - 2020. Projekty te opiewają w sumie tylko na 88 mln zł.

Niestety w kolejce muszą poczekać te związanie edukacją, służbą zdrowia, czy rozwojem samej turystyki... Jak jeszcze długo? Wszystko będzie zależeć, od tego, ile środków ewentualnie będzie jeszcze do rozdania...

Z subregionu podhalańskiego obejmującego trzy powiaty: nowotarski, suski i tatrzański do Subregionalnego Programu Rozwoju przygotowano w sumie 17 projektów na kwotę, niebagatelna bowiem blisko 730 mln zł.

Tymczasem podczas I posiedzenia Forum Subregionalnego Podhalańskiego Jacek Krupa, członek zarządu województwa małopolskiego, przekazał informację dotyczącą naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych z Subregionu Podhalańskiego. Z przekazu wynika jasno, że tylko dwa projekty zostały rekomendowane do wsparcia, dziesięć to projekty, które mają szansę, ale muszą jeszcze poczekać, a dwa z nich, czyli rozbudowa infrastruktury sportowej oraz tzw. wzmocnienie usług publicznych są problematyczne, a trzy nie zostały w ogóle sklasyfikowane. - Trzy projekty nie zostały ujęte w ramach projektów subregionalnych – wyjaśniała Bożena Rapacz – Stopka.

- Z niepokojem patrzymy na nabór środków subregionalnych – nie ukrywa zaniepokojenia starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski. Podkreślił, że wiele mówi się o promowaniu Subregionu Podhalańskiego, niestety nie idą za tym fundusze. – Będziemy chcieli doprowadzić do spotkania naszego subregionu, aby marka tatrzańska, była bardziej wspierana, bo ten region żyje z turystyki – podkreślił starosta Andrzej Gąsienica Makowski. Dodał, że już teraz dokładnie widać na rynku turystycznym spore kłopoty, trzeba, więc ten rynek koniecznie wzmocnić.

Tu pisaliśmy o kryzysie w turystyce

Czym jest subregionalny program rozwoju, jakie są jego zadania? To program dedykowany dla dużych regionów. To, dlatego nasz subregion obejmuje aż trzy powiaty: tatrzański, nowotarski i suski. Samorządy wspólnie muszą w jego ramach wypracować wizje rozwoju dla całego subregionu. Co istotne muszą je przygotowywać, bacząc uważnie i kompleksowo na atuty subregionu... Program ten w założeniu ma bowiem przyczynić się do większego zaangażowania i współpracy lokalnych środowisk, przy przygotowywaniu projektów ważnych dla całego subregionu.

W Subregionie Podhalańskim na lata 2014 – 2020 przygotowano 17 projektów, z bardzo różnych dziedzin życia. Najkosztowniejszy opiewający na 120 mln zł, z czego 4, 5 mln zł miał mieć udziału powiat tatrzański, to projekt pod nazwą „Zwiększenie potencjału turystycznego Podhala poprzez poprawę dostępności – Obwodnica miasta Zakopane", nie został on nawet wzięty przez urząd marszałkowski pod uwagę. Podobnie, jak dwa inne. Opiewający na 70 mln zł projekt pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego wraz z amfiteatrem Tatrzańskim w Zakopanem" oraz drugi pn. „Rozwój produktu regionalnego poprzez wsparcie hodowli owiec i krów, jako wzmocnienie lokalnego rynku pracy oraz waloryzacja krajobrazu naturalnego i kulturowego" na kwotę 69, 9 mln zł. Oba projekty miały mieć zerowe zaangażowanie finansowe powiatu tatrzańskiego.

Dwa projekty subregionalne zyskały jednak uznanie w urzędzie marszałkowskim. Jedno z zadań, którego całkowity koszt to 75 mln zł, a udział powiatu tatrzańskiego to 20 mln zł, będzie zrealizowane. Projekt ten zakłada poprawę sieci komunikacyjnej w całym subregionie, a więc zarówno na Podtatrzu, jak i na Podhalu, w Pieninach, na Spiszu i Orawie oraz na Podbabiogórzu. Drugi mający za cel rozwój kształcenia zawodowego ma kosztować 13 mln zł, w tym udział finansowy powiatu tatrzańskiego ma wynieść 0,4 mln zł.
Niestety aż dziesięć z projektów musi jeszcze poczekać... Najkosztowniejszy z nich opiewający, bowiem na 49, 5 mln zł to „Program zwiększenia wykorzystywania źródeł odnawialnych i poprawy, jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000 Subregionu Podhalańskiego". W tym przypadku powiat tatrzański ma przewidziany 1,5 mln udział finansowy.

Równie kosztowne są dwa zadanie związane z medycyną, oba na 49 mln zł. Pierwsze to „Rozwój w subregionie podhalańskim ośrodka leczenia chorób płuc oraz rehabilitacji z uwzględnieniem dostosowania struktury podmiotów leczniczych do przyszłych potrzeb ludności subregionu", w tym przypadku powiat tatrzański miałby udział finansowy opiewający aż na 32 mln zł! Drugie z zadań (udział powiatu tatrzańskiego to również niebagatelna 20 mln zł), to „Poprawa opieki nad osobami starszymi w subregionie podhalańskim poprzez zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej wraz z reorganizacją zasobów stacjonarnej opieki geriatrycznej."
Jak na razie bez większych szans jest i projekt na 30 mln zł, w którym nie uczestnicy powiat tatrzański pn. „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w subregionie podhalańskim poprzez modernizację oddziałów ginekologiczno – położniczych, bloków porodowych oraz oddziałów neonatologicznych w szpitalach w Suchej Beskidzkiej oraz w Nowym Targu".

W kolejce musi i poczekać projekt związany z modernizacją i cyfryzacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich, jego szacunkowy koszt to 45 mln zł, z czego 14,9 mln zł byłby po stronie powiatu tatrzańskiego. Dotyczy to i projektów: opiewającego na 20 mln zł, bez zaangażowania finansowego powiatu tatrzańskiego pn. „Fundusz pożyczkowy na tworzenie, rozwój i modernizację przemysłu czasu wolnego w subregionie podhalańskim" oraz pn. „Przemysł czasu wolnego motorem rozwoju turystycznego subregionu podhalańskiego". W tym przypadku jego koszt to 32 mln zł, z czego 4 byłby koszt powiatu tatrzańskiego. Podobnie jest też z projektem pn. „Efekt synergii: suski, nowatorski, tatrzański – konkurencyjny Europejski Resort turystyczny" - Góralski Zdrój" za 11 mln zł, z 3, 7 mln udziałem powiatu tatrzańskiego.

Także projekty związane z edukacją, jak na razie, czekają... Jeden z nich to „Podniesienie efektywności wsparcia psychologiczno - pedagogicznego na terenie subregionu podhalańskiego" za 17, 4 mln zł oraz drugi „Indywidualizacja kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ogólnokształcących subregionu podhalańskiego" na 11 mln zł. W obu nie byłby zaangażowany finansowo powiat tatrzański.