Prezydium podkomisji TurystykiPoseł Andrzej Gut-Mostowy został przewodniczącym podkomisji Turystyki. To dobra wiadomość dla Podhala żyjącego głównie z turystyki. Na jego zastępcę asygnowano Eugeniusza Kłopotka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podkomisja kultury to nowy twór powołany, w ramach komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zarówno branży turystycznej, jak i na postulaty samorządów terytorialnych.
- Podkomisja do spraw turystyki planuje skupić się przede wszystkim na działaniach związanych z wykorzystaniem szansy jaką jest organizacja Euro 2012 do promocji naszego kraju w najbliższych latach – wyjaśnia Michał Glonek, szef biura poselskiego posła Andrzeja Guta - Mostowego. Podkreśla, że jednym z priorytetowych działań będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat rozwoju narciarstwa i turystyki rowerowej oraz określenie sposobów na budowanie dla turystyki ważnej pozycji w polityce społeczno-gospodarczej państwa. Dodaje, że posłowie pracujący w nowej podkomisji zamierzają też przeanalizować funkcjonowanie ustawy o usługach turystycznych oraz inne akty prawne dotyczące gospodarki turystycznej oraz systemu zabezpieczeń konsumenta turystycznego.