EuroregionPrzedstawiciele Euroregionów spotkali się w Warszawie z wicemistrzem Marcelin Niezgodą. Podczas spotkania poruszono niezwykle ważne tematy, takie jak: miejsce Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w następnym rozdaniu unijnych funduszy, czy rola euroregionów w ich przygotowaniu i wdrażaniu, a także wymiana doświadczeń we wdrażaniu funduszy mikroprojektów w obecnej perspektywie finansowej.

Minister poinformował o negocjacjach w sprawie pakietu projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020, które Komisja Europejska opublikowała w październiku ubiegłego roku. – Komisja po raz pierwszy zaproponowała osobne rozporządzenie dla EWT. Jej zdaniem budżet na współpracę terytorialną powinien być większy, niż obecnie i wynieść 11,7 mld euro. 8,5 mld trafiłoby na komponent transgraniczny. Na obecnym etapie trudno powiedzieć ile z tych pieniędzy przypadnie Polsce. Przy założeniu, że propozycje Komisji zostaną utrzymane, będzie to podobna kwota do tej, którą mamy do dyspozycji w obecnej perspektywie – wyjaśniał minister. Podkreślił też, że MRR czyni starania, aby poziom dofinansowania projektów nadal wynosił 85 proc., a nie jak chce Komisja – 75 proc. – Realizacja programów może być trudniejsza ze względu na zapisy o makrowarunkowości, koncentrację środków na konkretnych celach czy system oceny efektów pod kątem osiągania zakładanych wskaźników – stwierdził wiceminister Niezgoda.
Z kolei o efektach dyskusji z sąsiadami Polski na temat przyszłości programów EWT na spotkaniu z przedstawicielami Euroregionów mówiła Iwona Brol, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej. - Prowadzimy rozmowy na szczeblu politycznym i eksperckim z partnerami, z którymi Polska realizuje programy EWT oraz z marszałkami województw. Równolegle trwają negocjacje rozporządzeń Komisji Europejskiej. Szczegółowa dyskusja nad rozwiązaniami prawnymi, zawartymi w rozporządzeniu dla EWT, ma odbyć się podczas prezydencji cypryjskiej – zapewniała.
Podczas spotkania poruszono i tak ważny temat jak rola euroregionów w perspektywie finansowej 2007-2013. Szczególnie wiele mówiono na temat kontroli i zasad kwalifikowania wydatków, czy kontrolowania zamówień publicznych.