Most w Suchej Beskidzkiej Fot. z archiwum GDDKiA O/KrakówMAŁOPOLSKA. Rok 2012 był rekordowy pod względem ilości wybudowanych i odebranych mostów w Małopolsce. Na drogach krajowych powstało ich aż 18, za łączną kwotę prawie 119 mln zł. Pobity został tym samym rekord z roku 2010, kiedy odebrano 10 nowych mostów.

Most w Suchej Beskidzkiej Fot. z archiwum GDDKiA O/KrakówNiewątpliwie do tej obfitości mostowych inwestycji przyczyniła się powódź z 2010 roku, ponieważ aż 13 obiektów zostało wybudowanych w ramach usuwania katastrofalnych skutków żywiołu, który w tak znacznym stopniu uszkodził istniejące obiekty, że z punktu widzenia ekonomii nie opłacało się ich remontować.

Jak informuje Iwona Mikrut – rzeczniczka krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako ostatni w 2012 roku ukończony i odebrany został most w Suchej Beskidzkiej. Jest to bardzo ładny łukowy obiekt o długości 123 metrów i ponad 24 metrach szerokości. Po obydwu stronach mostu powstały ciągi pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji rozebrany został również przepust na potoku Księży i zbudowany nowy. Przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 946 prowadzącą do Żywca oraz drogi dojazdowe, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa, telekomunikacyjna. Umocniono brzegi rzeki Skawy i koryto potoku Księży. Koszt inwestycji wyniósł 24 mln zł.

Oprócz mostu w Suchej Beskidzkiej w grudniu odebrano także mosty: w Dulowej, na drodze krajowej 79, w Zabierzowie (na tej samej drodze krajowej) i dwa mosty w Nowej Wsi (droga krajowa 75). Natomiast końcem listopada odebrano dwa mosty w powiecie nowosądeckim w Roztoce, również na drodze krajowej 75