romerRABKA-ZDRÓJ. Tak dobrze, jak w I Liceum Ogólnokształcącym im. Romera nie było w całym powiecie nowotarskim. Nie dość, że ostatecznie wszyscy zdali maturę, to na dodatek z przedmiotów obowiązkowych pisemnych osiągnęli najlepszy wynik w powiecie. Średnia szkolna wyniosła 75,33 procent. Matematykę zdali natomiast wręcz doskonale, mając wynik lepszy o 24,4 procent od średniej krajowej!

Do matury przystąpiło ogółem 111 abiturientów. – Maturę pisemną zdali wszyscy, 2 osoby miały poprawkę z języka polskiego, ale zdały w terminie poprawkowym – wyjaśnia dyrektor Marek Świder. Dodaje, że maturę obowiązkową pisemną z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego maturzyści zdali z średnim wynikiem 75,33% i był to najlepszy wynik w powiecie. Z kolei matematykę na poziomie podstawowym na 80,4 %., to też nie dość, że był to najlepszy wynik w powiecie, to na dodatek o 24,4% wyższy od średniej krajowej.
Średnia matura nieobowiązkowa z 5 przedmiotów na poziomie podstawowym i z 9 przedmiotów na poziom rozszerzony wyniosła 52,6% i był to, co prawda, drugi wynik w powiecie jednak tylko o 0,1% gorszy od najlepszego. To Romer miał też najlepsze wyniki w powiecie: z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – 75,27 %, z biologii na poziomie rozszerzonym – 64,33 %, z chemii na poziomie rozszerzonym – 60,83 %, wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym – 52 % i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym – 37,27 %.
Najlepszymi maturzystami byli: z matury obowiązkowej z 5 przedmiotów: Aleksandra Pogorzelska – 94,2%, Izabela Worwa - 93,6%, - Alicja Lubińska – 93%. Z kolei 100% wynik z matury obowiązkowej zdobyli: Izabela Worwa z języka angielskiego, Jakub Dziechciowski z języka angielskiego, Dariusz Dzioboń z języka angielskiego i Mateusz Mach z matematyki. 100 % wynik z matury nieobowiązkowej: Alicja Lubińska z WOS poziom rozszerzony, Natalia Mierzwa z języka polskiego poziom rozszerzony, Katarzyna Florek z języka polskiego poziom rozszerzony, Karolina Radiowska z języka polskiego poziom rozszerzony. - Serdecznie gratulujemy maturzystom tak wspaniałych wyników i życzymy sukcesów w dalszej edukacji i życiu osobistym.