certyfikat KopiowanieNOWY TARG. Zespół Szkół nr 3 im. świętej Jadwigi Królowej otrzymał tytuł „Szkoły Humanitarnej" w ramach projektu z zakresu edukacji globalnej. Realizowała go obecna klasa 3 F, a koordynatorem projektu był jej wychowawca - Piotr Mrugała.

- Szkoła Humanitarna jest to projekt z zakresu edukacji globalnej, skierowany dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie naszej szkoły realizowali działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, zagłębiając zagadnienia globalnych współzależności w wymiarze społecznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym – wyjaśnia Piotr Mrugała. - Poprzez realizację tematów o dostępie do edukacji i wody uczniowie zapoznali się z kwestią problemu ludzi mieszkających w krajach globalnego południa oraz dowiedzieli się, że to my, ludzie bogatej północy, w ogromny sposób wpływamy na losy tych osób. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu uczniowie mają szansę na zachowanie odpowiedzialnej postawy wobec zachodzących w świecie procesów oraz krytycznego spojrzenia na nie.