porPORONIN. Cała Polska czyta dzieciom. Szczególnie w Poroninie, gdzie do akcji przyłączyli się m.in. strażacy i władze gminy.

Już 10 lat trwa kampania „Cała Polska czyta dzieciom” . W tym roku szkolnym do akcji przyłączyło się Gminne Przedszkole Publiczne wraz z trzema oddziałami klas 0.

- Ze względu na swoją siedzibę, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz bliskość z Urzędem Gminy, z Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi instytucjami społecznymi,  przedszkole zaprosiło do kampanii przedstawicieli poszczególnych instytucji do wspólnego czytania - informuje Dorota Tokarczyk, dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie. - W ramach współpracy odbyło się wspólne czytanie z zastępcą wójta Andrzejem Buńdą. Kilka dni później bajki dzieciom czytał strażak – ratownik Wojciech Pawlikowski.