1PODSZKLE. Spośród wielu zadań i funkcji, które spełnia szkoła na czołowe miejsce wysuwa się zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na drodze do szkoły, jak i ze szkoły. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo swoich podopiecznych Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu przystąpiła po raz drugi do konkursu „Odblaskowa Szkoła" organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W działania szkoły zostały zaangażowane wszystkie dzieci, rodzice i nauczyciele. Dzięki współpracy z rodzicami przeprowadzono akcję zbierania złomu. Za otrzymane pieniążki zakupiono odblaski dla każdego ucznia naszej szkoły. Ponadto zaangażowano całe rodziny do konkursu plastycznego na plakat promujący hasło: „ Odblask ratuje życie". Plakaty te zawieszono na tablicach ogłoszeń, by ich przesłanie mogło trafić nie tylko do dziatwy szkolnej z podstawówki, ale i młodzieży dojeżdżającej do innych placówek.234Na zajęciach kółka technicznego wyjaśniano uczniom zasady poruszania się po drogach. Wiedzę teoretyczną zastosowano w praktyce podczas kolejnej wycieczki rowerowej – na Bukowiański Wierch wzbogaconej o wspólne zabawy przy ognisku i pieczenie kiełbasy.
Poprzez naukę, działania praktyczne i zabawę wyposażono naszych uczniów w wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach z odblaskami.