Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej działa aktywnie i skutecznie Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG, PODHALE. Dwa dni (najbliższy czwartek i piątek, 11 i 12 października), wypełnią obchody 100-lecia instytucji ważnej dla całego Podhala i wielkiej rzeszy kształcących się w Nowym Targu, czyli Bursy Gimnazjalnej. W programie m.in. ogólnopolska sesja popularnonaukowa, wystawa historyczna, program słowno muzyczny "Dwa w jednym". Historia Bursy po góralsku oraz spotkanie wychowawców i wychowanków. Mieszkańcem Bursy w swoich szkolnych latach był m.in. ks. prof. Józef Tischner, który różne epizody z tego czasu uwiecznił w swoich wspomnieniach.

Obchody łączą się z 20-leciem reaktywowania Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego.

Szczegółowy program przedstawia się jak niżej:

11 października (czwartek), Aula I LO w Nowym Targu, pl. Krasińskiego 1

godz. 11 – 14 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rola Bursy Gimnazjalnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym na tle rozwoju szkolnictwa średniego na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX w.

9 - 10.30 - rejestracja uczestników
11 - uroczyste otwarcie konferencji (Aula I LO) w
11.20 - 12.30 - panel dyskusyjny: Szkolnictwo i wychowanie, moderator: Robert Kowalski
11.20 - Katarzyna Drożdż (PTH O/Limanowa): Wspomnienia szkolne z Galicji. Dzieje szkolnictwa galicyjskiego w dobie autonomii (1869 – 1914)
11.40 - dr Andrzej Niedojadło (Tarnowski Oddział PTH),
Realizacja wartości patriotycznych w wychowaniu narodowym i państwowym w szkolnictwie powszechnym II Rzeczypospolitej
12 - Arkadiusz Stanisław Więch, (Uniwersytet Rzeszowski),
Polskie szkolnictwo średnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego
12.20 - 12.30 - podsumowanie obrad
12.30 - przerwa na kawę
12.40 - 14.30 - panel dyskusyjny: Bursy gimnazjalne i ich wychowankowie, moderator: dr Andrzej Niedojadło
12.40 - dr Krzysztof Haptaś (Muzeum Regionalne w Mielcu):
Historia oraz działalność edukacyjno-wychowawcza Bursy gimnazjalnej im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu (1907-1949).
13 - dr Olena Duć-Fajfer (UJ, Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach), Ruska Bursa w Gorlicach jako przykład działalności i losu ruskich burs na Łemkowynie
13.20 - Robert Kowalski (PTH O/Nowy Targ): Powstanie i działalność nowotarskiej Bursa Gimnazjalna pw. św. Stanisława Kostki do roku 1914 r.
13.40 - Jacek Waksmundzki (I LO w Nowym Targu): Wychowankowie Bursy Gimnazjalnej w walce o niepodległość na przykładzie bł. ks. Piotra Dańkowskiego.
14 - 14.30 - dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad
15.30 - msza święta w intencji dra Jana Bednarskiego i działaczy Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej oraz złożenie kwiatów na jego grobie dr Bednarskiego

12 października (piątek), Aula I LO

12 - otwarcie obchodów Jubileuszu Bursy Gimnazjalnej. Przemówienie Danuty Hajnos – przewodniczącej TBG.
Przemówienia zaproszonych gości
13 - program słowno-muzyczny pt. "Dwa w jednym". Historia Bursy po góralsku, przygotowany przez młodzież I LO pod kierunkiem Marii Ciężobki.
14 - budynek Bursy Gimnazjalnej ul. Nadwodnia 5. Wernisaż wystawy historycznej pt. Z dziejów Bursy Gimnazjalnej w dokumencie i fotografii utrwalone 1904-201
15 - spotkanie po latach... wychowanków bursy i internatu oraz działaczy TBG (budynek Bursy Gimnazjalnej)

Dodajmy, że przed jubileuszem Towarzystwo dokonało kosztownych inwestycji, które znacznie poprawiły stan i funkcjonalność historycznego obiektu.