Szósty wykład Fot. Dominika Wolska NOWY TARG. Szósty raz Barbara Słuszkiewicz przedstawiała w nowotarskim ratuszu w historie przyrynkowych kamieniczek i ich mieszkańców na przełomie XVII i XIX wieku, tym razem opowiadając dzieje posesji nr 8 i 9.

Słuchacze Fot. Dominika WolskaZanim ukaże się drukiem cała książka poświęcona domom przy rynku i ich mieszkańcom, Miejski Ośrodek Kultury i Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego zapraszają na ten właśnie cykl wykładów, bogato ilustrowanych archiwalnym materiałem zdjęciowym.

Kamienica Nr 8, stojąca na parceli przy północnej pierzei, biegnącej Wzdłuż ul. Kościuszki, to siedlisko kolejnych pokoleń rodziny Klocków (pierwszym właścicielem był Błażej Klocek). Obszerna kamienica mogła przyjąć wielu lokatorów, mieszkali tu więc i urzędnik magistracki, i kupcy, i izraelici, i Franciszek Statter – kancelista, pisarz miejski. Potem – również żydowscy kupcy, szewc, aplikant sądowy. Tragiczna droga części mieszkańców tej kamienicy przez nowotarskie getto wiodła do obozu zagłady w Bełżcu.

Historia kamienicy Nr 9 zaczyna się w 1805 r., od Antoniego Gładysiewicza. W posiadanie części posesji dzielonej potem przez spadki wszedł dr Herman Schein – lekarz miejski, który dobudował jeszcze jedno piętro i oficynę. Ich syn, Emil do 1909 r. prowadził tu aptekę, potem dzierżawioną i sprzedaną magistrowi farmacji, również żydowskiego pochodzenia. Działało tu laboratorium chemiczne „Chemikos" i skład składu towarów żelaznych, materiałów budowlanych, eternitu, maszyn rolniczych oraz maszyn do szycia. Później rozwijał się handel sprzętem radiowo-technicznym, działał kupiec Józef Kochany. Czas jakiś wynajmował w tej kamienicy lokal Fryderyk Zimmermann - sędzia c.k. Sądu Powiatowego w Nowym Targu. Biuro przewozu osób automobilem prowadził Rudolf Niki. Działała też kancelaria adwokacka. Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1944-1945, lokale handlowe i mieszkalne dzierżawili w kamienicy: adwokat Stanisław Pęksa, radca sądowy Franciszek Krawczyński oraz Spółdzielnia „Podhale". Wielu mieszkańców tej posesji również trafiło do getta.

Autorka historii przyrynkowych kamieniczek podczas nowotarskich „Katarzynek", 29 listopada o godz. 17, również w ratuszu, opowiadać będzie o tym najważniejszym w mieście budynku oraz atrybutach i herbie Nowego Targu.