rajdplakatGORCE. Dziś rusza rajd szlakami Żołnierzy Wyklętych w 97 rocznicę urodzin mjr „Ognia" (1915-2012 r.). Początek o godzinie 9 rano. Patronat honorowy nad nim pełni Zbigniew Kuraś „Płomyk" syn mjr Józefa Kurasia „Orła" „Ognia".

Organizatorami rajdu są: nauczyciel historii Adam Błaszczyk Gimn. Im. Przerwy Tetmajera w Ludźmierzu, nauczyciel historii Jan Misiniec Gimn. Nr 1 w Nowym Targu, GRH Ogniowcy Waksmund i SRH 1 PSP AK Limanowa.
- Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych, maksymalnie 10 osobowych patrolach – wyjaśniają organizatorzy. Dodają, że zadaniem patrolu jest zgodne z oznaczeniem na mapie, otrzymanej na starcie, pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez sędziów. - Każdy z patroli winien posiadać pełnoletniego opiekuna, apteczkę pierwszej pomocy /opis zawartości i sposób użycia będzie punktowany/, kompas /posługiwanie się będzie punktowane/, latarkę. Każdy z patroli przed zgłoszeniem na starcie rajdu obowiązany jest przyjąć jako swoją nazwę-kryptonim pseudonim jednego z ok. 1150 dowódców Żołnierzy Wyklętych walczących z sowieckim, komunistycznym okupantem w latach 1944-1963 i przygotować historyczne uzasadnienie dokonanego wyboru-sylwetkę swojego patrona. Na koniec dnia każdy z patroli oddaje wypełniony przez siebie test wiedzy o dziejach partyzantki Podhala i Gorców w latach 1939-55 r. W czasie marszu patrol przygotowuje do zaprezentowania na wieczornym ognisku 2 piosenki historyczne lub współczesne o tematyce żołnierskiej-partyzanckiej-patriotycznej.
Organizatorzy podkreślają, że celem rajdu jako imprezy popularyzującej najnowszą historię naszego regionu jest: poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939-55 na terenie Podhala i sąsiednich pasm górskich, dotarcie do miejsc i obiektów - świadków historii, prezentacja żywej historii - inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie, spotkanie z kombatantami formacji partyzanckich na szlaku rajdu, poznanie specyfiki dziejów i kultury Podhala z podkreśleniem tradycji militarnych regionu z XVIII-XX w oraz przywrócenie społecznej pamięci o walce zbrojnej i oficerze żołnierzy "Szaroty", ZWZ-AK, Zgrupowania "Błyskawica" i OP "Wiarusy" - walczących o suwerenność Polski.
Program:
Godzina: 9:00 Msza św. W kościele św. Anny (koło cmentarza w NT)
Godzina 10:00 modlitwa i apel poległych na cmentarzu w Nowym Targu
Godzina 11:00 start patroli na trasę od Krzyża „Wiarusów" do krzyża „Ognia"
Godzina 19:00 ognisko i podsumowanie rajdu.