Autorzy wypieków Fot. z archiwum ZSCKRŚWIĘTO CHLEBA NA KOKOSZKOWIE. Czwarty już raz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu na Kokoszkowie przyłączył się do ogólnopolskiej kampanii "Tydzień chleba na zakwasie w szkole". Zapach roznosił się po całym budynku, wypieki były imponujące.

Częstowanie Fot. z archiwum ZSCKRAkcja organizowana Smaczne i piękne Fot. z archiwum ZSCKRprzez Fundację Nagrodzeni Fot. z archiwum ZSCKRDobre Życie Tłumne Święto Fot. z archiwum ZSCKR nie kończy sięFot. z archiwum ZSCKR na walorachFot. z archiwum ZSCKR smakowych, bo Fot. z archiwum ZSCKR ma też swój Fot. z archiwum ZSCKR edukacyjny cel - promowanie Fot. z archiwum ZSCKR zdrowego stylu odżywiania. Przez tydzień uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz z zasadniczej szkoły zawodowej – kucharz małej gastronomii, uczyli się sporządzać zakwas i wypiekać chleb.
Potem odbyło się uroczyste Święto Chleba z okazałymi, pięknie zdobionymi bochenkami na stołach. Nie brakowało chętnych, aby skosztować i poznać swojski smak. Uczniowie przygotowali również kolorowe kanapki z chleba na zakwasie.

Punkt kulminacyjny tego święta - rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszy Chleb Okolicznościowy" – przyniósł nagrody piekarzom, którzy w przyszłości na pewno nie będą mieli problemu aby „zarobić" chleb. Zwycięzcy to:
I miejsce – Iwona Karkoszka, Iwona Kołodziej – kl. II ZSZ
II miejsce – Paulina Krauzowicz – kl. II ZSZ
III miejsce – Agata Sołtys kl. II ZSZ
IV miejsce – Dawid Pyzowski, Anna Rokiciańska kl. I ZSZ.
I

ch wypieki powstawały pod okiem nauczycieli: Regina Leji, Teresy Wrocławiak, Janina Schlegel, Józefa Bąbola.

„Tydzień chleba" służył też podniesieniu świadomości konsumentów, jeśli chodzi o zdrowotne walory chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami. I z roku na rok smakoszy chleba na zakwasie przybywa.

Kosztowali go i podziwiali formę goście przybyli na Kokoszków: przedstawiciele Izby Rolniczej, Delegatury O/Nowy Targ, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Czarnego Dunajca, Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Nowego Targu, Urzędu Gminy Nowy Targ, Publicznego Gimnazjum z ul. Jana Pawła II wraz z grupą uczniów. Izba Rolnicza oraz gmina Nowy Targ fundowały nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Najlepszy chleb okolicznościowy". A wszystkim uczestnikom Święta towarzyszyło przesłanie „Bądź dobry jak chleb".