Plakat Międzynarodowej KonferencjiNOWY TARG. Imponująca liczba prelegentów z uczelni, muzeów, oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego weźmie udział w zaplanowanej na trzy dni i rozpoczynającej się jutro (w piątek, 9 listopada) Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dzieje wojen I wojskowości w badaniach regionalnych od starożytności do współczesności". Konferencja organizowana w nowotarskiej Bursie Gimnazjalnej im. im. dra Jana Bednarskiego to przedsięwzięcie duże i prestiżowe. Jej gospodarzem jest miejscowy Oddział PTH.

Honorowy patronat sprawuje prof. Jan Szymczak - prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, a organizatorzy to Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu. Komitetwi Organizacyjnemu przewodniczy Robert Kowalski – prezes nowotarskiego Oddziału PTH. Na czele Komitetu Naukowego stoi prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczyste otwarcie Międzynarodowej Konferencji nastąpi jutro, o godz. 10, w auli Bursy Gimnazjalnej przy ul. Nadwodniej 5, na I piętrze.

Prelegenci, poza miejscowymi, przyjadą z Kielc, Rzeszowa, Krakowa, Tarnowa, Olsztyna, Limanowej, Nowego Sącza, Lublina, także z Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

Program piątkowej części przedstawia się następująco:

10 - uroczyste otwarcie Konferencji Naukowej (Bursa Gimnazjalna, aula, I p.)
10.20 - wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jana Szymczaka Prezesa ZG PTH, Szabla najsłynniejszym nożem na polu walki

10.40 – 12 - I Sesja Plenarna – Wojsko i wojskowość do 1914. Moderator: mgr Robert Kowalski
10.40 - dr Aleksander Bołdyrew (Zakład Historii Wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Małopolanie w polskiej piechocie zaciężnej w trakcie wyprawy chocimskiej 1538
11.00 - mgr Sebastian Burghardt (Uniwersytet Rzeszowski), Bitwa pod Komorowem 1863. Udział ochotników z Galicji w Powstaniu Styczniowym
11.20 - mgr Joanna Zofia Halat (Uniwersytet Rzeszowski), Wojsko a prostytucja Polsce porozbiorowej
11.40 - mgr Krzysztof Augustyniak (UWM, Olsztyn), Zarys działań bojowych na północnym Mazowszu w Powstaniu Listopadowym
12 - przerwa na kawę.

12.10 – 14 - II Sesja Plenarna – Wojna i wojskowość w źródłach. Moderator: dr Marcin Borys
12.10 - mgr Magdalena Dyląg (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, PTH O/Limanowa), Wizerunek najeźdźców tureckich, tatarskich i wołoskich w Memoriale Ordinis Fratrum Minorum Jana z Komorowa
12.30 - dr Piotr Paweł Wierzbicki (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie), Zniszczenia staropolskiego powiatu sądeckiego przez wojska Rzeczypospolitej w okresie wojen polsko-tureckich (1683-1699) i wojny północnej (1700 - 1709 na podstawie materiałów źródłowych
12.50 - mgr Grzegorz Wrona (Uniwersytet Rzeszowski), Rokosz sandomierski w ocenie polskiej historiografii XIX i XX w.
13.10 - mgr Tomasz Andrzej Nowak (Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, PTH O/Radomsko) Powstanie styczniowe na łamach „Gazety Radomskowskiej" (1920-1939)
13.30 - mgr Mateusz Olejnik, (Tarnowski Oddział PTH), Problematyka wojskowa na łamach Przewodnika Gimnastycznego „Sokół"
13.50 – 14 - podsumowanie obrad
14 - przerwa na obiad

15.30 – 18 - III Sesja Plenarna - Wielka Wojna. Moderator: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
15.30 - mgr Ewa Baryła (Uniwersytet Rzeszowski), Twierdza Przemyśl w świetle wspomnień. Spojrzenie osób wojskowych i cywilnych na problemy związane z I wojną światową
15.50 - mgr Wacław Szczepanik (Tarnowski Oddział PTH, UJ), Galicjanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918). Przykład tarnowskiego 57. pułku piechoty
16.10 - mgr Janusz Kozioł (Tarnowski Oddział PTH, Muzeum w Tarnowie), Czarny rynek, spekulacja i gorące napoje. Analiza taryf maksymalnych produktów pierwszej potrzeby oraz prób wprowadzenia prohibicji podczas rosyjskiej okupacji Tarnowa (listopad 1914 – maj 1915)
16.30 - Ireneusz Piszczek (PTH O/Limanowa), Wojsko a ludność cywilna w latach Wielkiej Wojny na Limanowszczyźnie
16.50 - dr Marcin Borys (Tarnowski Oddział PTH), Zaangażowanie wychodźstwa polskiego w Ameryce w czasie I wojny światowej. Sytuacja na przykładzie polskich parafii w Chicago
17.10 - dr Przemysław Wywiał (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie), Powstanie i działalność Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie (31 X – 27 XI 1918)
17.30 – 18 - dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad.
20 - Spotkanie integracyjne prelegentów i zaproszonych gości (sala wystawowa Bursy Gimnazjalnej, Nadwodnia 5).