Arkadiusz Szymczyk zaprasza Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG. Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Nowy Targ 21 listopada zaprasza beneficjentów Funduszy Europejskich z terenu powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego na bezpłatne szkolenie pod hasłem „Promocja projektów finansowanych ze środków UE".

Odbędzie się ono w siedzibie Starostwa Powiatowego (al. 1000-lecia 35), w godz. 9.30 - 13.30.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.fundusze.malopolska.pl w dziale Szkolenia lub pod adresem bezpośrednim:

http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayTraining.aspx?List=94ebf5c9-575a-4921-acae-0c900f964a72&ID=110&Source=http%3a%2f%2fwww.fundusze.malopolska.pl%2fmrpo%2fSitePages%2fListTrainings.aspx .

Program szkolenia jest następujący:

10 – 10.45 - zagadnienia dotyczące promocji projektów w ramach wybranych programów operacyjnych wchodzących w skład Narodowej Strategii Spójności (POKL, POIG, POIiŚ)
10.45 – 11.45 - zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (omówienie nowego Podręcznika Beneficjenta)
12.15 – 13 - jak promować i informować o Funduszach Europejskich – wskazówki
13 – 13.30 - indywidualne konsultacje