autyzm190NOWY TARG. Niebieski kolor był znakiem solidarności z osobami dotkniętymi tym syndromem. Dlatego podczas IV Dnia Świadomości Autyzmu zabłękitniało na placu przed MOK-iem od baloników i waty cukrowej. Co roku takie akcje gromadzą coraz więcej uczestników, sympatyków i szukających specjalistycznej pomocy. Wypełnione helem baloniki w pewnym momencie frunęły w niebo, za nimi podążały oczy dzieci i dorosłych. Tylko ciała czuły swój ciężar i często – niezborność.

 Dla dzieci były występy artystyczne, konkursowe nagrody, balonikowy happening, piknikowe atrakcje. Były też zajęcia sensoryczne, teatroterapia, zajęcia z alternatywnej i wspomagającej komunikacji.

 Cały cykl wykładów i bezpłatnych konsultacji dla nauczycieli, terapeutów i rodziców; poruszających wszystkie najważniejsze problemy związane z autyzmem – przygotowała Poradnia Psychologiczno-Zawodowa. Głosili je specjaliści z kilku dziedzin, a rzecz całą uwieńczyła konferencja na temat autyzmu. Bardzo ważna była też możliwość kontaktu z grupą wsparcia.

autyzm191

 Statystyki mówią, że co trzechsetne dziecko rodzi się  z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia te medycyna nazywa spektrum autyzmu. Nazwa przypadłości pochodzi natomiast od starogreckiego słowa „autos”, czyli „sam”. Efektem jest alienacja chorych w świecie własnych przeżyć. Powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. Choroba ta zmienia percepcję świata, zniekształca pracę zmysłów na wiele sposobów. Najlepiej opisuje to określenie: autyzm wprowadza zmysły w błąd.

autyzm193

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, oficjalnie poparty przez Organizację Narodów Zjednoczonych, służy zwróceniu uwagi społeczeństwa na tak poważny problem, ma pomóc zrozumieniu zachowań osób autystycznych, uwrażliwieniu otoczenia na ich problemy i odpowiednim reagowaniu. Rzecz w tym, by społeczną reakcją na zachowania osób dotkniętych autyzmem nie były oburzenie, zdziwienie, pogarda, ale wrażliwość, opanowanie, pomoc.  

autyzm192

Prelekcje, konsultacje i wykłady służyły też przekonaniu rodziców, by - jeśli zauważą  u dzieci symptomy braku komunikacji i naturalnych reakcji na sygnały z otoczenia – nie obawiali się jak najszybciej skorzystać z opinii i pomocy specjalistów. Bo im wcześniej rozpoczęta zostanie terapia, tym lepsze może dać efekty. Leków usuwających dysfunkcję i zaburzenia ze spektrum autyzmu bowiem nie ma. Farmakologia jest tu bezradna.

IV Dzień Świadomości Autyzmu

Fot. Anna Szopińska