RABA WYŻNA. W Polsce żyje 470 gatunków pszczół. Aż 222 z nich zagrożone jest wyginięciem! Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Najważniejszą rolą pszczół w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje trzy czwarte światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys. odmian warzyw i owoców. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego. Zachowanie różnorodności biologicznej, czyli bogactwa form życia na Ziemi, ma ogromne znaczenie dla pszczół. Aby znaleźć pokarm i przetrwać, pszczoły potrzebują różnorodnych siedlisk i gatunków roślin. Jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, bo jako zapylacze odgrywają ogromną rolę w rozmnażaniu roślin i odżywianiu zwierząt. Zubożenie ekosystemów oznacza zatem zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka.

Nasza gmina przystąpiła do akcji „Gmina Przyjazna Pszczołom” realizowanego w ramach programu zainicjowanego przez ZT Kruszwica S.A. „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Program ma na celu zwrócenie uwagi na problem masowo ginących pszczół oraz edukację ekologiczną w tym zakresie.

We współpracy z Pasieką „W Dolinie Raby” Anna i Dariusz Kowalczyk (https://www.facebook.com/wdolinieraby/), zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Podczas obsadzania terenów publicznych oraz zakładania rabat kwietnych brane były pod uwagę rośliny dostarczające pokarm zapylaczom. Zamysłem planowanych inicjatyw na terenie gminy Raba Wyżna jest propagowanie pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w tym ochrony pszczół.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ochrony pszczołowatych.

Inf Urząd Gminy Raba Wyżna.