P3560231NOWY TARG. Ponad 2-tysięczna rzesza studentów rozpoczęła niedawno rok akademicki w Podhalańskiej Państwowej już nie Szkole, ale Uczelni Zawodowej. Do uruchomionych w ubiegłym roku nowych kierunków: obrona narodowa, sport, praca socjalna, dołączyła teraz dietetyka. Uroczysta inauguracja zaznaczyła się obecnością generalicji i reprezentacji wojsk lotniczych.

Rozpoczęła ją jednak tradycyjnie Msza św. w kościele św. Katarzyny, pod przewodnictwem ks. prof. Henryka Skorowskiego z Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ze sztandarami uczelni i nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan, w asyście przedstawicieli władz miasta, dydaktyczna kadra z kościoła przeszła na rynek, by oddać hołd Papieżowi-Polakowi, składając kwiaty pod płaskorzeźbą na fasadzie ratusza.

P3560086

Już w auli na Kokoszkowie Mazurka Dąbrowskiego zaintonował chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który przygotował na inaugurację koncertowy program.

Oprócz studentów, zwłaszcza pierwszorocznych oraz licznej reprezentacji uniwersytetów trzeciego wieku z Nowego Targu, Rabki, Zakopanego i Makowa Podhalańskiego, aulę wypełnili zaproszeni goście: samorządowcy, duchowni, przedstawiciele uczelni krakowskich: Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii im. Frycza Modrzewskiego, siostrzanej uczelni nowosądeckiej; księża profesorowie z Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dr Tadeusz Wadas. Rangę inauguracji podnosiła obecność dwóch generałów i prezesa Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich Tadeusza Zemuły.

P3560192

- Naszą  niezmienną  misją jest  kształcenie młodzieży w wybranych zawodach, na najwyższym poziomie dydaktycznym, w duchu wierności  dziedzictwu Polski,  a przede wszystkim dziedzictwu Regionu Podhala -  z jego tradycjami, z jego prawdą, z jego osiągnięciami kultury i dobrze pojętego patriotyzmu – mówił w swoim inauguracyjnym wystąpieniu ks.  rektor dr hab. Stanisław Gulak. (…) Musimy jednak pamiętać o pewnych obowiązkach i zasadach, które przed nami wszystkimi w tej nowej perspektywie. Światowej sławy psycholog austriacki Viktor Frankl, rozróżniał dwie kategorie ludzi. Przedstawiciele pierwszej ciągle pytają, co jeszcze życie może im dać, co mogą od życia otrzymać? Przedstawiciele drugiej kategorii stawiają pytania, czego życie oczekuje od nich i co oni mogą ofiarować innym?

Rzeczywiście, tak wiele wokół nas, a często także w nas postaw roszczeniowych. Tak wiele żądamy od innych – w myśl zasady, że coś mi się od życia przecież należy. Dziś każdy domaga się swoich praw i gratyfikacji, a zapomina o obowiązkach. Świat, w którym dziś żyjemy, przeżywa ogromny deficyt postaw wrażliwości, dobroci, służby i wzajemnej pomocy.
Profesor Andrzej Zoll podczas konferencji w UJ w 5. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Życińskiego powiedział: „Możliwości absurdalnych oskarżeń są dziś praktycznie nieograniczone, odpowiedzialność żadna. W tekstach można znaleźć konstatację, że często rzucane oskarżenie wobec drugiej osoby nie jest dyktowane troską o prawdę. Motywem takiego działania jest nierzadko pustka przybierająca postać frustracji przechodzącej w agresję. Pustka ta może być formą tęsknoty za postawą pryncypialnego Katona”.

Dlatego powtarzam dziś za Władysławem Bartoszewskim słowa: „Jeśli nie wiesz, w jaki sposób w danej chwili postąpić, to przynajmniej zachowaj się przyzwoicie”. Pochodzą one z książki wywiad rzeka z Władysławem Bartoszewskim „Warto być przyzwoitym”.

Dlatego kieruję je do nas wszystkich tu będących, a w sposób szczególny do tych sfrustrowanych i agresywnych, którzy uzurpują sobie prawo do wydawania wyroków.

Wykład inauguracyjny pt. „Próba nawiązania polsko-litewskich stosunków wojskowych w latach 1938-1939 w świetle 80. rocznicy kampanii wrześniowej” głosił prof. Edward Malak, który jest świeżo nabytą siłą dydaktyczną „Podhalanki”.

P3560220

Uroczystej immatrykulacji rektorską ciupagą dostąpili studenci I roku, którzy dostali się na uczelnię najlepszymi wynikami, a wraz z nimi – najmłodszy stażem słuchacz nowotarskiego UTW:

Architektura – studia I stopnia inżynierskie Justyna Drąg

Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia Sylwia Łaś

Dietetyka – studia I stopnia Klaudia Dziedziech

Filologia angielska – studia I stopnia Justyna Harbut

Finanse i rachunkowość – studia I stopnia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym  Krakowie Natalia Mąka

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie Michał Marczyk

Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia inżynierskie Wojciech Dzierzęga

Kosmetologia – studia I stopnia Klaudia Bączek

Pielęgniarstwo – studia I stopnia Jakub Sowa

Praca socjalna – studia I stopnia Małgorzata Komperda

Ratownictwo medyczne – studia I stopnia Kacper Kierzyk

Sport – studia I stopnia Mateusz Turwoń

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia Klaudia Nowińska

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu Jerzy Rams.

19-ta inauguracja

Fot. Anna Szopińska