MG 8700

O symbolicznej godzinie 11:11 Uczniowie i Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. S . Goszczyńskiego odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

 Akcja jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy "Rekord dla Niepodległej". Prawie 900 chórzystów ograniczały tylko granice terytorialne, a hymn niósł się na cztery strony świat.

 MG 8708

Żródło: szkoła