IMG 0495 Copy

Uczniowie 4 klas I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńkiegow ramach projektu edukacyjnego„Religie Świata”odwiedzili żydowską dzielnicę Krakowa.

Celem wyjazdu było bliższe poznanie z jednej największych religii monoteistycznych jaką jest judaizm. Uczniowie odwiedzili między innymi Starą Synagogę, któraobecnie pełni rolę muzeum, jeden z najstarszych w Europie Cmentarz Żydowski oraz Synagogę Remhu.

W bardzo ciekawy sposób historię społeczności żydowskiej mieszkającej na tych terenach przybliżyła absolwentka ILO Dominika Kwak, która jest krakowskim przewodnikiem po Królewskim Mieście.  Młodzież uczestniczyła również w wykładzie „Zwyczaje i

Tradycje wyznawców Judaizmu”, połączonego z pokazem Tory, mezuzy i stroju.

Taka forma wycieczki szkolnej – przedmiotowej okazała się doskonałym uzupełnieniem wiadomości nt. Judaizmu prezentowanego na lekcjach religii w ramach projektu „Religie Świata”.

źródło: szkoła