15938948 20200212 110754

Antoni Zasadni – uczeń klasy Ic z rozszerzonymi przedmiotami nauczania: matematyką, informatyką, j. angielskim, zakwalifikował się do etapu okręgowego XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Do osiągnięcia sukcesu w tej olimpiadzie nie wystarczy wiedza  z zakresu językoznawstwa. Konieczna jest  również umiejętność logicznego myślenia, dedukcji oraz zdolność do szybkiego wyciągania wniosków.  Etap okręgowy olimpiady odbędzie się 29 lutego br. w Krakowie. Eliminacje szkolne olimpiady przeprowadziły nauczycielki matematyki: Krystyna Podkanowicz i Beata Żurawska.

źródło: szkoła