budynek

\Uzyskany tytułu: „Finalisty Olimpiady stopnia centralnego” z poszczególnych olimpiad przedmiotowych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego, to niewątpliwie zaszczyt ale i przysługujące im szczególne uprawnienia.

Paulina Pierwoła otrzymała tutuł: Finalistki 50.Olimpiady Literatury i Języka Polskiego , natomiast: Mario Haas, Patryk Guziak oraz Natalia Guziak otrzymali zaszczytne tytuły: Finalistów 43. Olimpiady Języka Niemieckiego.

W związku z osiągnięciami w powyższych olimpiadach uczniowie otrzymali bezterminowe, szczególne uprawnienia przy rekrutacji do szkół wyższych oraz maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego.

źródło: szkoła