teologia

Patryk Bochniak – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego zajął IV miejsce a Olga Chrzanowska X, w diecezjalnym etapie XXX Olimpiady Teologii Katolickiej organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tegoroczna edycja OTK odbywała się pod hasłem: „Dumni z Ewangelii i z Polski”.Literatura, z którą zapoznali się licealiścidotyczyła myśli i przesłanianaszego Papieża Św. Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego orazPrezydenta Rzeczpospolitej Polski p. Andrzeja Dudy.
Uczniowie przygotowując się do olimpiady pogłębiali również wiedzę zarówno z historii, religii ale także szeroko rozumianej kultury i patriotyzmu.

Opiekę metodyczną nad uczestnikami olimpiady sprawował mgr Wojciech Grzybek.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

źródło: szkoła