Plakat rekrutacyjny

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu otwiera swoje podwoje dla wszystkich spragnionych wiedzy przyszłych studentów, gotowych poszerzać swoje horyzonty.

W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się obecnie następujące kierunki: 
architektura (I i II stopnia),
bezpieczeństwo narodowe (I stopnia),
dietetyka (I stopnia),
dziennikarstwo (I stopnia) - NOWOŚĆ,
finanse i rachunkowość (I stopnia oraz I stopnia studia dualne),
rachunkowość i analityka ekonomiczna* (II stopnia) - NOWOŚĆ,
filologia angielska (I i II stopnia),
fizjoterapia (jednolite studia magisterskie oraz II stopnia)
gospodarka przestrzenna (I stopnia),
kosmetologia (I i II stopnia),
pielęgniarstwo (I i II stopnia),
praca socjalna (I stopnia),
ratownictwo medyczne (I stopnia),
sport (I stopnia),
turystyka i rekreacja (I i II stopnia). 
 * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW

Dlaczego PPUZ w Nowym Targu? Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą lokalową, główny kampus zajmuje aż 1,5 ha powierzchni. W obiekcie mieści się m.in. 31 nowoczesnych laboratoriów i pracowni, 9 sal wykładowych oraz ogromna aula, mogącą pomieścić jednorazowo 600 osób. W zeszłym roku otwarto ponadto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, na wyposażenie którego uczelnia pozyskała 2,5 mln zł. Studenci Instytutu Nauk o Zdrowiu mają możliwość ćwiczenia swoich umiejętności w warunkach do złudzenia przypominających te panujące na prawdziwej sali szpitalnej.
Wśród dwóch tysięcy studentów PPUZ w Nowym Targu znajdują się nie tylko obywatele Polski, mieszkańcy Podhala oraz innych regionów kraju, ale również żacy m.in. z Włoch, Portugalii i Turcji.

Studia w Nowym Targu to nie tylko wykłady i ćwiczenia – to także aktywność fizyczna, kultywowanie podhalańskich tradycji oraz rozwijanie pasji. Studenci mogą m.in. wstąpić do Akademickiego Związku Sportowego, skorzystać z oferty Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu lub stać się członkami Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale.

Warto zaznaczyć, że w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2019 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu znalazła się na wysokim, 8. miejscu.

Zestawienie uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. Ocenie podlegały następujące elementy: prestiż, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, prowadzone kierunki studiów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna (suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW), rozwój kadry własnej, warunki kształcenia (dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych), innowacyjność (pozyskane środki z UE), studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego, wymiana studencka (wyjazdy i przyjazdy).
Zapraszamy na studia!
Więcej informacji znajduje się tutaj oraz w Dziale Nauczania nr tel. 18 26 107 12, 18 26 10 702, 18 26 10 740.
Opr. DPiW