PUZ5949

8 czerwca do Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu przybyła dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Robert Włodarczyk, nowo wybrany Rektor PPUZ przyjął serdeczne gratulacje, zaś sama kurtuazyjna z początku wizyta przybrała ostatecznie charakter „roboczy”. Dr Anna Budzanowska wyraziła swoje zadowolenie z wyboru nowego Rektora. Zaznaczyła również, że cieszy ją uspokojenie sytuacji na Podhalańskiej Uczelni.

Podczas rozmowy poruszono temat zarówno kierunków rozwoju PPUZ, jak również finansowania planowanych inicjatyw.

Opr. Anna Gródek / DPiW