image000001NOWY TARG.  Po umocowaniu rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej na pełną już kadencję – intensyfikują się spotkania z przedstawicielami różnych środowisk i samorządowych władz.

Rektor PPUZ, dr hab. Robert Włodarczyk, profesor uczelni, spotkał się z burmistrzem Nowego Targu Grzegorzem Watychą. Rektorowi towarzyszyli kanclerz Andrzej Sasuła, profesor Stanisław Hodorowicz - pierwszy rektor Podhalanki oraz dr Maciej Hodorowicz, pełnomocnik rektora ds. kontaktów - informuje Beata Szkaradzińska, rzecznik prasowy PPUZ. Rozmowy dotyczyły przyszłości i kierunków rozwoju Uczelni  oraz wzajemnych relacji.

Podczas spotkania podkreślono otwarcie się Uczelni na region. Zaakcentowano, że to Uczelnia Podhalańska winna się stać centrum myśli o regionie i o jego tradycji.  Zwrócono uwagę na wartość Podhalanki, jako miejsca kształtowania się myśli intelektualnej i naukowej całego Podhala oraz miejsca pielęgnowania kultury tego regionu.  

image000000

Jednym z ważniejszych tematów była rewitalizacja Starego Szpitala. Rektor poinformował burmistrza, że toczy zaawansowane rozmowy dotyczące uruchomienia obligacji  skarbowych w wysokości ponad 23 mln, które Uczelni przekazał jeszcze minister Gowin. Będą one głównym źródłem finansowania inwestycji. Rozmawiano też o planowanej drodze dojazdowej od budynku Starego Szpitala do PUP i PZD, której budowa jest w gestii miasta. Droga ta udostępni cały teren Starego Szpitala, przekazany Uczelni przez powiat nowotarski.

Fot. z archiwum PPUZ