matury20POWIAT NOWOTARSKI. Tegoroczni maturzyści poznali wczoraj wyniki egzaminu dojrzałości. A tego roku - z powodu epidemii koronawirusa - matury były dodatkowym wyzwaniem dla uczniów i całego krajowego systemu oświaty.

W powiecie nowotarskim do matury przystąpiło łącznie 1471 abiturientów. Większość stanowili uczniowie liceów (843 osób), mniejszą grupą stanowili absolwenci techników (628). 

Większość szkół osiągnęła zdawalność wyższą niż przeciętna ogólnopolska.

Zdawalność matury w Polsce w liceach wyniosła 81,1% natomiast w technikach tylko 62,2%.

Jak na tym tle wypadły szkoły prowadzone przez powiat nowotarski?

Krościenko nad Dunajcem:

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad  Dunajcem – 72 %

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem  – 64,86

Rabka :       

  I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju – 94,85 %

 II Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju  –  94,87 %

 Technikum Informatyczne w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju - 100 %

Jabłonka:

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce:

Liceum Ogólnokształcące – 78,79 %

Technikum –  61,82 %

Nowy Targ:   

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu – 95,41 %

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu – 92,66 %

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu – 74,77 %

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu – 77,30 %

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu – 79,82 %

W województwie małopolskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 25 953 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Informacja prasowa