Porozumienie sygnowali rektor i starostowie Fot. Anna SzopińskaPodobnie jak wcześniej z powiatami nowotarskim i tatrzańskim – 15 maja zostało w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej podpisane porozumienie o współpracy z powiatem limanowskim.

Sygnowali je rektor „Podhalanki" – prof. Stanisław Hodorowicz oraz limanowski starosta Jan Puchała i wicestarosta Franciszek Dziedzina.

Ten oficjalny akt, jak zaznaczono w tekście porozumienia, „uwzględnia wkład, jaki wniósł Powiat Limanowski w powstanie i rozwój Uczelni". Starosta Puchała nie ukrywał, że kontakty zintensyfikowały się w czasie kampanii wyborczej, zakończonej uzyskaniem senatorskiego mandatu przez profesora Hodorowicza. Poczucie wspólnoty wyrasta także z innych faktów, o których mówili przedstawiciele Ziemi Limanowskiej i rektor: tej samej góralskiej mentalności, kulturowych i historycznych więzi, wysiłków podejmowanych razem ze starostwem nowotarskim na rzecz tworzenia i poprawy infrastruktury drogowej w regionie.

 

Od lewej: wicestarosta Franciszek Dziedzina, prof. Stanisław Hodorowicz, starosta Jan Puchała, pani prorektor Anna Mlekodaj Fot. Anna Szopińska

Młodzież z Limanowszczyzny – urodziwa i pracowita, jak nie omieszkał zauważyć rektor - od dawna zasila szeregi studentów „Podhalanki". Podpisanie porozumienia jest więc tylko usankcjonowaniem już istniejącej współpracy.

Tekst porozumienia mówi o podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, w obszarach kulturowego dziedzictwa, historii, regionalizmu, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, architektury, turystyki i rekreacji. Uczelnia zacznie współpracować z placówkami oświatowymi powiatu limanowskiego. Gwarantuje też włączenie Limanowszczyzny w obszar swoich prac i przedsięwzięć naukowo-badawczych, organizowanie gościnnych wykładów, odczytów, seminariów, konferencji dla nauczycieli.

Samorząd ze swej strony deklaruje pomoc w organizowaniu zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych, promowanie uczelni i współpracę w przedsięwzięciach wymienionych wyżej, ale także turystycznych i sportowych.
Starostowie podkreślali, że cieszący się dobrą renomą limanowski szpital, oddłużony i doposażony w nowoczesny sprzęt, będzie znakomitą bazą dla pielęgniarskich praktyk.

Porozumienie podpisane w Wyższej Podhalańskiej jest niewątpliwie kolejnym krokiem do integracji Limanowszczyny z Podhalem, ku któremu w naturalny sposób ciąży, także przez sieć połączeń komunikacyjnych.