Pięknie już cyfrują Fot. Anna SzopińskaBo też mogą się w jedynej takiej na Podhalu szkole poszczycić nie tylko chwytającym za serce zespołem, ale i grupą, która podejmuje różne cenne inicjatywy. Działające od 2008 r. Stowarzyszenie „Dasz radę", złożone z aktywnych nauczycieli Ośrodka, realizowało już we współpracy z powiatem Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozyskując fundusze na wyposażenie własnym przemysłem zaadaptowanej sali rehabilitacyjnej. Co roku Stowarzyszenie współorganizuje Festyn z okazji Dnia dziecka, w ogrodach kościoła św. Katarzyny, dofinansowuje wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia z hipoterapii, stara się poprawić i unowocześnić bazę rewalidacyjno-dydaktyczną dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w sprzężeniu z autyzmem.